Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Γαργαλιάνοι: «Την… έκανε» ο «ανάδοχος» με 60,19% στο έργο του 2ου Δημοτικού Σχολείου

«Αποσφραγίστηκαν οι προσφορές του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο "Βελτίωση προαυλίου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων και επισκευή του κτηρίου"» και αναδείχθη μειοδότης με έκπτωση 60%. Η Δημοτική Αρχή αποδεικνύεται συνεπής στα λόγια και τα έργα. Κάποιοι βιάστηκαν να κατηγορήσουν. Ας είναι» έγραψε επί λέξει ο δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας, στις 6 Οκτωβρίου στη σελίδα του στο facebook για το προαναφερθέν έργο.
Ωστόσο, για δεύτερη συνεχή φορά ατύχησε στην «ανάδειξη» αναδόχου, όπως αποδείχθηκε μετά… επισημότητας χθες.
Για το εν λόγω έργο, μάλιστα, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Νοεμβρίου αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος με χρήση της διάταξης περί διπλής ψήφου της προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, επειδή σημειώθηκε ισοψηφία, 3 υπέρ και 3 εναντίον (2 κατά και 1 λευκό, το οποίο θεωρείται άρνηση θετικής ψήφου), στο θέμα «Λήψη απόφασης επί των εξηγήσεων – πληροφοριών που υποβλήθηκαν από τον προτεινόμενο προσωρινό ανάδοχο του έργου “Βελτίωση προαυλίου 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων και

επισκευή κτηρίου”, σχετικά με τις τιμές της οικονομικής του προσφοράς».
Ο τότε προταθείς ως προσωρινός ανάδοχος είχε δώσει έκπτωση 60,19% για το ως άνω έργο και με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Οκτωβρίου προσεκλήθη όπως υποβάλλει εξηγήσεις-πληροφορίες για τις τιμές που πρότεινε στην οικονομική προσφορά του, για τις εργασίες του έργου και συγκεκριμένα εξηγήσεις-πληροφορίες για τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, το κόστος εργασίας, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων, την πρωτοτυπία του έργου που προτείνει κ.ά.
Στις εξηγήσεις που απέστειλε ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «συμπεραίνουμε ότι το κόστος κατασκευής του έργου είναι μεγαλύτερο από τη δαπάνη εργασιών μετά την εφαρμογή της έκπτωσης και άρα είναι ζημιογόνος η κατασκευή των εργασιών σύμφωνα με όλους τους όρους της διακήρυξης. Η διαφορά αυτή προκύπτει από λάθος εκτίμηση του κόστους του έργου κατά τη σύνταξη της προφοράς». Δηλαδή, ο ίδιος ο προταθείς ως προσωρινός ανάδοχος παραδέχτηκε ζημία στην έκπτωση που προσέφερε, όμως η Ο.Ε. με τη διπλή ψήφο της προέδρου τον ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο.
Ωστόσο, στη συνέχεια και έπειτα από πρόσκληση υπέβαλε δικαιολογητικά, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνται οι όροι του διαγωνισμού, όπως ειπώθηκε χθες στην Οικονομική Επιτροπή κατά τη συζήτηση του θέματος «Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Βελτίωση προαυλίου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων και επισκευή κτιρίου”». Γι’ αυτό η προσφορά του απορρίφθηκε και ως προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη - με χθεσινή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής - η ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 42,27%, η οποία και θα κληθεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Πώς, όμως, ο κ. Κατσίβελας ήδη από τις 6 Οκτωβρίου έγραψε στη σελίδα του στο facebook ότι «αναδείχθη μειοδότης με έκπτωση 60%»; Του Ηλία Γιαννόπουλου tharros


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα