Τρίτη 24 Μαΐου 2022

ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Προσλαμβάνει 4 εργάτες αποθήκης-Μέχρι 30 Μαΐου οι αιτήσειςH ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δακοκτονίας 2022
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι θα δεχθεί αιτήσεις για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων με ειδικότητα εργατών αποθήκης (συνολικός χρόνος απασχόλησης: έως 60 ημερομίσθια)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 έως την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022.
Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
3.Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής
4.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
5. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης(όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.
5. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας: Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
Πληροφορίες: 2721361206, 2721095831, Δημητρούλια Δήμητρα, Κρασσακόπουλος Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα