Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Ανοιχτή επιστολή στον πρόεδρο της ΔΕΥΑΤ από τον Γιάννη Μερκούρη


«Προκηρύξτε τη θέση του γενικού διευθυντή τώρα. Εξασφαλίστε την εργασιακή γαλήνη»
«Προκηρύξτε τη θέση του γενικού διευθυντή τώρα. Εξασφαλίστε την εργασιακή γαλήνη» είναι ο θεματικός τίτλος  ανοιχτής επιστολής του δημοτικού συμβούλου, Γιάννη Μερκούρη, προς τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τριφυλίας.
Στην ανοιχτή επιστολή του κ. Μερκούρη αναφέρεται: «Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ με την αριθ. 97/11-07-22 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΜΩ2465ΘΠ4-ΛΨΦ) προχώρησε στην αντικατάσταση της αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας, η οποία παραιτήθηκε και όρισε στη θέση της άλλη υπάλληλο, η οποία διανύει δοκιμαστική υπηρεσία. Μέσα από αυτήν την απόφαση, για την οποία κατατέθηκε προσφυγή από άλλον ενδιαφερόμενο υπάλληλο, αναδεικνύονται λάθη και σοβαρές παραλείψεις.
Αύριο, μάλιστα, συζητούνται στο δικαστήριο τα ασφαλιστικά! Το Δ.Σ. της επιχείρησης όφειλε να έχει προ πολλού προκηρύξει τη θέση, δέσμευση, μάλιστα, που είχε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου αναλάβει ο τότε πρόεδρος, ο δήμαρχος κ. Λεβεντάκης.
Τρία χρόνια και παρά τις κατά καιρό αιτιάσεις ότι οι υπάλληλοι της επιχείρησης δε συνδράμουν τις προσπάθειες του Δ.Σ. και κατ’ επέκταση της Δημοτικής Αρχής, δεν προέβη σε καμιά ενέργεια.
Αντίθετα, προχώρησαν στην πρόσληψη έμμισθου μέλους του Δ.Σ. με πλήρη καθήκοντα. Όφειλε το Δ.Σ. όταν προέκυψε θέμα αντικατάστασης της γενικής διευθύντριας να απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους εργαζομένους στην επιχείρηση να υποβάλουν αίτηση για την κατάληψη της θέσης, όσοι ήταν ενδιαφερόμενοι. Κάτι τέτοιο, δυστυχώς, δεν τηρήθηκε.
Σύμφωνα με το ν. 1069/80, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4504/2019 άρθρο 100 παρ.1, “αν δεν έχει οριστεί γενικός διευθυντής ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, τα καθήκοντά του ασκεί, με απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης, ο ανώτερος σε βαθμό και επί ισόβαθμων ο αρχαιότερος υπάλληλος”.
Πέραν αυτού, “δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί προϊστάμενος, υπάλληλος ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία” (ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε από το ν.4873/21 άρθρο 32 παρ.1).
Η απόφαση ορισμού είναι παράνομη, αφού δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι νόμοι. Κύριε πρόεδρε, ανακαλέστε άμεσα την απόφαση τοποθέτησης αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας, διότι όσο επιμένετε σε μια παράνομη απόφαση, δημιουργείτε κλίμα έντασης και δυσλειτουργίας στην επιχείρηση. Μην οδηγείτε το θέμα στα δικαστήρια. Προχωρήστε, επίσης, στην προκήρυξη πλήρωσης της θέσης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα