Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Αδήλωτες καταθέσεις «έκαψαν» επιχειρηματία!


Μια σχετικά απλή φορολογική παράβαση για μη διενέργεια απογραφής προκάλεσε γενικό φορολογικό έλεγχο, καθώς και έλεγχο καταθέσεων και επέφερε φόρους και πρόστιμα ύψους 213.722,42 ευρώ.
Ο φορολογούμενος προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, αλλά η προσφυγή του απορρίφθηκε και βεβαιώθηκαν οι φόροι και τα πρόστιμα.
Η υπόθεση αφορά ατομική επιχείρηση με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο υαλικών και φωτιστικών, για το φορολογικό έτος 2016, στον οποίο, λόγω μη τήρησης βιβλίου απογραφής, και μη τήρησης αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων αρχείων (βιβλίων), του επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 2.500 ευρώ.

Όμως το πρόστιμο αυτό, ήταν απλά, η κορυφή του «παγόβουνου», καθώς ο φορολογικός έλεγχος επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς, αλλά και στο έτος 2017 και ακολούθησε καταιγισμός φόρων και προστίμων, με αποκορύφωμα την εύρεση αδήλωτων καταθέσεων.
Έτσι, πέραν του προστίμου για τη μη τήρηση βιβλίου απογραφής, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το φορολογικό έτος 2017, πρόστιμο ποσού 16.571,22, λόγω λήψης ανακριβών φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αποκρυβείσας αξίας 138.093,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 33.142,44 ευρώ και κατ’ επέκταση μη έκδοσης σχετικών φορολογικών στοιχείων, προς τεκμηρίωση των συναλλαγών για τη διαφορά των αξιών, που επισύρει το πρόστιμο 33.142,44€ x 50%.
Επίσης, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το φορολογικό έτος 2016, φόρος ποσού 7.685,69, πρόστιμο ανακρίβειας ποσού 3.842,85 ευρώ και εισφορά αλληλεγγύης ποσού 1.008,55 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό φόρου 12.537,09 ευρώ, κατόπιν επαναπροσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματός του, μετά τις διαπιστώσεις των ελεγκτών της ΑΑΔΕ.
Συγχρόνως, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το φορολογικό έτος 2017, φόρος ποσού 119.574,71 ευρώ, πρόστιμο ανακρίβειας ποσού 59.787,36 ευρώ και εισφορά αλληλεγγύης ποσού 34.360,35 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό φόρου 213.722,42 ευρώ, κατόπιν επαναπροσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματός του, λόγω προσθήκης στα καθαρά του κέρδη από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας λογιστικών διαφορών ποσού 8.552,96 ευρώ, λόγω ανύπαρκτων δαπανών, αλλά και της διαπίστωσης προσαύξησης περιουσίας από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία ποσού 350.699,19 ευρώ.
Το ποσό των 350.699,19 ευρώ αποτελούσε τραπεζικές καταθέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνταν με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα και τους τζίρους που δήλωνε ο επιχειρηματίας. Έτσι, η εφορία καταλόγισε:Διαφορά φόρου προς καταβολή: 
  • 119.574,71 ευρώ
  • Πρόστιμο: 59.787,36 ευρώ
  • Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: 34.360,35 ευρώ
  • Σύνολο φόρου για καταβολή: 213.722,42 ευρώ.
Γιατί έγινε ο έλεγχος των καταθέσεων
Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, αιτία του ελέγχου αποτέλεσε έγγραφο της «Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες», σύμφωνα με το οποίο τα δηλωθέντα ποσά στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος δε συνάδουν με τη συναλλακτική κίνηση που πραγματοποιήθηκε σε τραπεζικούς λογαριασμούς του προσφεύγοντος στους οποίους ο προσφεύγων είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
Έτσι βρέθηκαν οι αδήλωτες καταθέσεις των 350.699,19 ευρώ και ακολούθησαν τα πρόστιμα των 213.722,42 ευρώ, που ανέρχονται στο 61%, επί του ποσού των καταθέσεων.

Η απόφαση της ΔΕΔ 1714/14/07/2022 είναι εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα