Κυριακή 28 Απριλίου 2024

Ενστάσεις της ΕΣΠΕΝ για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος


Αναποτελεσματικές κρίνονται από τους προμηθευτές ενέργειας οι αλλαγές στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών των λογαριασμών ρεύματος.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), οι αλλαγές αυτές δεν βάζουν φρένο στη συσσώρευση χρεών από απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος που αφήνουν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και δεν επιτρέπει την άσκηση του δικαιώματος του προμηθευτή να διεκδικήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές από μη συμμορφούμενους προς τις συμβατικές υποχρεώσεις τους καταναλωτές. Επιπλέον η ΕΣΠΕΝ επισημαίνει ότι δεν διασφαλίζεται η δυνατότητα άσκησης του θεμελιώδους δικαιώματος του καταναλωτή για ελεύθερη αλλαγή Προμηθευτή χωρίς περιορισμούς.
Οι σχετικές επισημάνσεις γίνονται σε επιστολή του ΕΣΠΕΝ προς τη ΡΑΑΕΥ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αεριού.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή σε περίπτωση που έχει υποβληθεί από τον πάροχο εντολή απενεργοποίησης μετρητή του πελάτη, έχει υποβληθεί και είναι ενεργή Εντολή Επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου από τρεις διαφορετικούς προμηθευτές για την βασική κατηγορία των Οικιακών Πελατών ή από δύο διαφορετικούς προμηθευτές για τη βασική κατηγορία των Μη Οικιακών Πελατών.
Η αδυναμία της ρύθμισης
Η κυριότερη αδυναμία της προτεινόμενης ρύθμισης, σύμφωνα με την ΕΣΠΕΝ, είναι ότι δεν λαμβάνεται η αναγκαία μέριμνα για την αποτελεσματική διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, τόσο από τον υφιστάμενο όσο και από τον προηγούμενο προμηθευτή. Συγκεκριμένα, αναφορικά με το δικαίωμα διεκδίκησης ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω της υποβολής εντολής απενεργοποίησης μετρητή, το οποίο ιστορικά ασκείται στη δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με τις προτεινόμενες διατάξεις αφενός περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητα του υφιστάμενου προμηθευτή να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα και αφετέρου δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόβλεψη για την άσκηση του δικαιώματος αυτού μετά την αλλαγή προμηθευτή. Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας υποβολής Εντολής Επισήμανσης αποσκοπεί μεν στον περιορισμό του αριθμού των προμηθευτών στους οποίους ο πελάτης δύναται να συσσωρεύσει ληξιπρόθεσμες οφειλές, δεν αποτελεί ωστόσο αποτελεσματικό μέσο διεκδίκησης των οφειλών αυτών από τους προμηθευτές.
Συνολικά, με τις προτεινόμενες διατάξεις καθίσταται επί της ουσίας θεμιτή, για τους «στρατηγικούς κακοπληρωτές» με ληξιπρόθεσμες οφειλές, η αλλαγή τριών προμηθευτών ή δύο προμηθευτών στην περίπτωση των μη οικιακών καταναλωτών, δίχως να μεριμνήσουν για την κάλυψη ή τον διακανονισμό των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Παράλληλα, στην περίπτωση που συμπληρωθεί το ανώτατο όριο σημάνσεων, φαίνεται ότι για την επανενεργοποίηση του δικαιώματος αλλαγής Προμηθευτή, το προτεινόμενο πλαίσιο χορηγεί στους «στρατηγικούς κακοπληρωτές» τη δυνατότητα να επιλέξουν την εξόφληση μόνον της χαμηλότερης από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που αντιστοιχούν στις σημάνσεις που φέρουν.
«Συνεπώς, ο βαθμός στον οποίο το προτεινόμενο πλαίσιο εξυπηρετεί την επίτευξη των δηλούμενων σκοπών δημοσίου συμφέροντος θεωρούμε ότι δεν είναι ικανοποιητικός» σημειώνει ο Σύνδεσμος.
Ο ΕΣΠΕΝ, τονίζει επίσης ότι «η προστασία ότι η προστασία του συνόλου των καταναλωτών εξυπηρετείται από τη διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου, που θα επιτρέπει την αποτελεσματική παρακολούθηση της εξόφλησης των λογαριασμών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εν τέλει, θα πρέπει να επιτυγχάνεται η μείωση τόσο των επισφαλειών που γεννώνται από την πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των καταναλωτών, όσο και του αυξημένου κόστους που οι επισφάλειες αυτές επιφέρουν για το σύνολο των καταναλωτών και ιδίως για τους συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους καταναλωτές, ώστε να αποφεύγονται συνθήκες δομικής ακρίβειας».
Θεωρεί, τέλος, υποβάλλοντας ταυτόχρονα την πρότασή του, ότι το υπό διαβούλευση πλαίσιο δεν εξυπηρετεί επαρκώς την προστασία του συνόλου των καταναλωτών από το αυξημένο κόστος που επιφέρουν οι επισφάλειες επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών των «στρατηγικών κακοπληρωτών».   Πηγή: iEnergeia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα