Τρίτη 30 Απριλίου 2024

Τρίμηνη παράταση για την… ανάσταση των ρυθμίσεων της Εφορίας


Παράταση έως τις 19 Ιουλίου δόθηκε από την ΑΑΔΕ για τους οφειλέτες της Εφορίας που θέλουν να αναβιώσουν τις ρυθμίσεις που έχασαν τα προηγούμενα 10 χρόνια.
Πρόκειται για τις ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από το 2014 και μετά παρέχοντας ευκολίες αποπληρωμής των χρεών από 24 έως και 120 δόσεις και οι οποίες χάθηκαν για διαφόρους λόγους, είτε δεν πληρώθηκαν δύο δόσεις είτε επειδή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις κατά την περίοδο που οι ρυθμίσεις ήταν ενεργές.
Για την αναβίωση των ρυθμίσεων, η διάταξη προέβλεπε αρχικά ότι οι οφειλέτες θα έπρεπε μέχρι και την 19η Απριλίου να πληρώσουν τις δόσεις που εκκρεμούσαν αλλά και να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις που ενδεχομένως δεν υπέβαλαν.
Πώς θα αναβιώσουν
Χρειάζεται όμως προσοχή, καθώς η εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία και ημερομηνίες «κλειδιά» για να «αναστηθούν» οι ρυθμίσεις.
Συγκεκριμένα προβλέπει πως οι οφειλέτες θα πρέπει μέχρι και τις 19 Ιουλίου 2024 να εξοφλήσουν ολοσχερώς ή να τακτοποιήσουν με ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής τυχόν νέες αρρύθμιστες οφειλές τους προς το Δημόσιο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 19 Απριλίου 2024, ώστε να μην χάσουν άλλες ρυθμίσεις στις οποίες ήδη έχουν εντάξει παλαιότερες οφειλές τους.
Επίσης, μέχρι την ίδια προθεσμία, οι οφειλέτες που ξέχασαν να υποβάλουν εμπρόθεσμα δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ, των οποίων η προθεσμία υποβολής έληγε σε οποιανδήποτε ημερομηνία πριν την 20η Απριλίου 2024.
Καθίσταται σαφές από την εγκύκλιο ότι για να μην χάσουν τις ρυθμίσεις οι οφειλέτες, θα πρέπει να υποβάλουν εκπρόθεσμα το αργότερο μέχρι τις 19 Ιουλίου 2024 τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ που υποχρεούνταν να υποβάλουν σε προθεσμίες που έληξαν πριν την 20η Απριλίου 2024.
Αυτά αποσαφηνίζονται, μεταξύ άλλων, με την υπ' αριθμόν Ε.2029/23 Απριλίου 2024 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, με την οποία παρέχονται συνολικά διευκρινίσεις για όλες τις αλλαγές που επήλθαν στους όρους απώλειας ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής.
Παράλληλα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:
  • Δεν θα επέρχεται απώλεια ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλής προς το Δημόσιο σε περίπτωση που θα προκύπτει νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή, εφόσον η νέα αυτή οφειλή εξοφληθεί ολοσχερώς ή τακτοποιηθεί με νέα ρύθμιση δόσεων εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της.
  • Δεν θα επέρχεται απώλεια ρύθμισης τμηματικής καταβολής σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής κάποιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ, εφόσον η δήλωση αυτή υποβληθεί εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της.
Ποιες ρυθμίσεις αφορά η παράταση
Πρόκειται για τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
  • Των 100 δόσεων του 2014, που αφορούσε σε βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, έως και την 1η Οκτωβρίου 2014.
  • Των 100 δόσεων του 2015, με την οποία δόθηκε η δυνατότητα εξόφλησης σε 2 έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015.
  • Των 120 δόσεων του 2019, που αφορούσε βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018. Οι συγκεκριμένες οφειλές απαλλάσσονταν από το 10% των τόκων και των προσαυξήσεων και ρυθμίζονταν σε 2 έως και 120 μηνιαίες δόσεις, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε 2 έως και 36 μηνιαίες δόσεις, για τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο αριθμός των δόσεων, καθορίζονταν από την ΑΑΔΕ, με βάση το ύψος του ετησίου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017.
  • Των 120 δόσεων του 2020, που έδινε τη δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 10 χρόνια, των οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019.
  • Των 72 δόσεων του 2023, που αφορούσε βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1/11/2021 έως και την 1/2/2023. Προϋπόθεση ένταξης ήταν να μην έχουν αρρύθμιστες, άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
  • Την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων του ν. 4152/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα