Τρίτη 30 Απριλίου 2024

Συναλλαγές με μετρητά: Τι ισχύει όταν έχει γίνει κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού


Μεγάλες συναλλαγές με μετρητά δεν δικαιολογούνται ούτε όταν έχει γίνει κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού.
Η κατάσχεση τραπεζικούς λογαριασμού φορολογουμένου δεν είναι λόγος να εξοφλεί δαπάνες άνω των 500 ευρώ με μετρητά, παραβιάζοντάς την πρόβλεψη του νόμου που επιβάλει στο ύψος των συναλλαγών αυτών την αποκλειστική χρήση τραπεζικού μέσου.
Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε σχετική προσφυγή φορολογουμένου μετά από έλεγχο, με βάση τον οποίο η ΑΑ∆Ε καταλόγισε διαφορά φόρου από πληρωμές που έλαβαν χώρα με τη χρήση μετρητών.
Συγκεκριμένα, ο φορολογούμενος προέβη σε δαπάνες μισθοδοσίας και πληρωμές προμηθευτών αξίας άνω των 500 ευρώ με τη χρήση μετρητών και χωρίς να προσκομισθούν στον έλεγχο αποδεικτικά εξόφλησης με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.Με την ενδικοφανή προσφυγή του ο φορολογούμενος επικαλέστηκε ότι υπήρχε αντικειμενική αδυναμία διατραπεζικής εξόφλησης λόγω κατάσχεσης των τραπεζικών του λογαριασμών, ισχυριζόμενος έτσι ότι συνέτρεχε στο πρόσωπο του ιδίου ανωτέρα βία αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής των υποχρεώσεών του.
Η Διεύθυνση Επίλυσης Δυαφορών έκρινε ότι ο προσφεύγων θα μπορούσε να ενεργήσει όπως και σε περιπτώσεις άλλων προμηθευτών, όπου για την εξόφληση χρησιμοποιήθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί συγγενικών τους προσώπων ή κατατέθηκαν μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης.
Ως εκ τούτου κρίθηκε ότι δεν είναι επαρκής αιτία για να δικαιολογήσει ανωτέρα βία η κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογουμένου και ο ισχυρισμός του απορρίφθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα