Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Ποιοι «κλειδώνουν» σύνταξη πριν τα 60 σε Δημόσιο και ΙΚΑ

Ποιοι γλιτώνουν τις αυτόματες αυξησεις των ορίων ηλικίας και τις μειώσεις συντάξεων

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις αυτόματες αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και για νέες μειώσεις που φέρνουν ανατροπές για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους. 
 Πλήρη σύνταξη στα 60 «κλειδώνουν» χιλιάδες ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων με αίτηση φέτος και το 2019.
Ο χρόνος ασφάλισης που κατοχυρώνει τα δικαιώματα συνταξιοδότησης και ευνοεί όσους πιάνουν τα παλαιά όρια ηλικίας εντός της μεταβατικής περιόδου 2015-2021 είναι η 20ετία, η 25ετία, η 35ετία και η 37ετία και θα πρέπει να συμπληρώνεται έως το 2012 σε ΙΚΑ, Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΟΑΕΕ, καθώς και στα Ταμεία Μηχανικών, Γιατρών, Δικηγόρων.
Ευνοϊκότερες είναι οι διατάξεις εξόδου στη σύνταξη για γονείς, γυναίκες ή και άνδρες του Δημοσίου που είχαν από 18,3 έτη έως 25 έτη με ανήλικο τέκνο, έως και το 2012.
Ενώ για όλα τα Ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τραπεζών) η έξοδος με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στο 60ό έτος ευνοεί όσους συμπληρώνουν φέτος ή και το 2019 35, 36 ή 37 έτη ασφάλισης.

Οι προϋποθέσεις για θεμελίωση στο Δημόσιο: 

Η 35ετία για σύνταξη από το Δημόσιο αφορά όσους είχαν προσληφθεί πριν ή μετά το 1983.
Για τους πριν από το 1983 που έχουν φέτος την 35ετία (ή 33 έτη και 2 έτη στρατιωτικής θητείας) η βασική προϋπόθεση για να «πιάσουν» το 60ό έτος και να κάνουν αίτηση για σύνταξη είναι να συμπληρώνουν και το 58ο έτος της ηλικίας τους.
Αν έχουν τα 35 έτη φέτος και το 58ο έτος, βγαίνουν στα 60. Ταυτόχρονα, αν είχαν 35ετία το 2017 και «κλείνουν» φέτος τα 58 ή το αντίστροφο (58 το 2017 και 35ετία το 2018), θα βγουν και πάλι με το νέο όριο ηλικίας, δηλαδή στα 60. Ενώ αν έχουν το 58ο έτος το 2019 και την 35ετία τότε θα «φορτωθούν» άλλο μισό χρόνο και θα βγουν στα 60 και 6 μήνες.
Με 35ετία και όριο ηλικίας που καθορίζεται από το πότε κλείνουν τα 58 βγαίνουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά το 1983.
 Προϋπόθεση για να «κλειδώσουν» τα 35 έτη είναι να έχουν τα 25 χρόνια έως το 2011 και άλλα 10 ή 11 έτη μετά το 2011.
Αυτό σημαίνει πως ασφαλισμένος με 25ετία το 2009 έχει σήμερα 34 έτη. Με εξαγορά ενός έτους στρατιωτικής θητείας κλείνει 35ετία και αποχωρεί στα 60. Αντίθετα όσοι συμπληρώνουν την 25ετία το 2011 θα χρειαστούν ένα έτος επιπλέον, δηλαδή 36.
 Αξίζει να σημειωθεί πως τα 36 έτη συμπληρώνονται πιο εύκολα για τους ασφαλισμένους με 25ετία το 2011 καθώς έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν όχι μόνο στρατιωτική θητεία, αλλά χρόνο σπουδών και παιδιών.
Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που προσλήφθηκαν μετά το 1983, αλλά είχαν και ένσημα σε ΙΚΑ ή άλλο Ταμείο πριν από το Δημόσιο, συμφέρει να βγουν όχι με 35ετία αλλά με 37ετία, γιατί εδώ το όριο ηλικίας καθορίζεται από την ηλικία των 55 ετών και όχι των 58.
Σε αυτή την κατηγορία τα 37 έτη συμπληρώνονται και με χρόνο στρατιωτικής θητείας, είτε υπάρχει είτε όχι ασφάλιση πριν από το 1983.
Προσοχή: Για την έξοδο με 37ετία και με χαμηλότερο των 60 όριο ηλικίας έως το 2020, οι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν προσληφθεί απαραίτητα μετά την 1η/1/1983 και να έχουν απαραίτητα 25ετία έως το 2010.
Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 κατοχυρώνουν το όριο ηλικίας των 59 ετών και συνταξιοδοτούνται με το νέο όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν θα έχουν πιάσει τα 59 και θα έχουν συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη, τα οποία μπορούν να τα συμπληρώσουν γρηγορότερα με αναγνωρίσεις  πλασματικών ετών.
Δημόσιοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μεταξύ των ετών 1987 έως 1992 μπορούν να έχουν την 25ετία στο Δημόσιο με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου και επιπλέον να χρησιμοποιήσουν πλασματικά έτη λόγω τέκνων για να φτάσουν στην 37ετία. Οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας, έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν 6 έτη (σπουδές, θητεία) και μαζί με χρόνο παιδιών 7 ή 9 ή και 11 έτη.

IKA: Πώς θα βγείτε στη σύνταξη με 10.500 ένσημα

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ θα πρέπει να έχουν την 35ετία (10.500 ένσημα) έως το 2012, για να κατοχυρώσουν την έξοδο στη σύνταξη πριν από τα 62 (στα 60 ή 60,5 έτη ) με αίτηση φέτος ή το 2019.
Όσοι έχουν 10.500 ένσημα έως το 2011 κατοχυρώνουν το 58ο έτος, ενώ με 10.500 ένσημα το 2012 κατοχυρώνουν το 59ο έτος.
Για το 2011 αναγνωρίζουν έως και 1.200 πλασματικά ένσημα από σπουδές, στρατιωτική θητεία και χρόνους παιδιών ή ανεργίας, ασθένειας. Ενώ για το 2012 μπορούν να αναγνωρίσουν έως 1.500 ένσημα.
Αναλυτικά, οι διατάξεις για σύνταξη από το ΙΚΑ από τα 55 έως τα 60 αφορούν σε όσους ασφαλισμένους ένσημα πριν από το 1992 και ανήκουν κατά κανόνα είτε στην κατηγορία μητέρων είτε στην κατηγορία με 10.500 ένσημα έως το 2012. 
Οι προϋποθέσεις: 
 - Γυναίκες με ανήλικο τέκνο έως το 2010 και με 5.500 ένσημα κατοχυρώνουν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης με το όριο ηλικίας ποπυ θα ισχύει όταν κλείσουν τα 50 και πλήρη με το όριο που θα ισχύει όταν κλείσουν τα 55. Όσες είχαν τις ηλικίες ( 50 ή 55) πριν τις 19/08/2015, έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και μπορούν να το ασκήσουν έως το 2020.
Προσοχή: Σε περίπτωση που επιλέξουν να μείνουν θα «εγκλωβιστούν» στην αυτόματη αλλαγή των ορίων που θα ξεκινήσει από το 2021. Επιπλέον η σύνταξή τους θα βγεί πολύ μικρότερη από αυτή που θα λάβουν αν φύγουν έως το 2020. 
Γυναίκες με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011 κατοχυρώνουν την ηλικία των 52 για μειωμένη και των 57 για πλήρη. Με ηλικία 52 το 2016, παίρνουν μειωμένη στα 56,9 μήνες. Με ηλικία 52 το 2017 θα βγαίνουν στη σύνταξη στα 58,5 μήνες, ενώ με ηλικία 52 το 2018, θα πάρουν σύνταξη στα 60,2 μήνες. 
Για πλήρη σύνταξη, το όριο καθορίζεται έως το 2020 από την ηλικία των 57. 
Γυναίκες με ανήλικο και 5.500 το 2012 κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στην ηλικία των 55 για μειωμένη και 60 για πλήρη. 
Προσοχή: Από 19/08/2015 οι ηλικίες αλλάζουν ανάλογα με τη χρονιά που πιάνουν τα 55 ή τα 60. 
Read more:newsbomb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα