Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Αίτημα του Δήμου Τριφυλίας για παραχώρηση των πηγών Βρομονερίου

Την υποβολή αιτήματος στον ΕΟΤ και την ΕΤΑΔ ΑΕ για αναγνώριση των πηγών Βρομονερίου ως ιαματικών, όπως και την υποβολή αιτήματος παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσής τους, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας στην τελευταία του συνεδρίαση.
Στη σχετική εισήγηση του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της απόφασης που αναρτήθηκε στη "Διαύγεια", επισημάνθηκε: «Ως γνωστόν στα διοικητικά όρια του δήμου μας βρίσκεται ιαματική πηγή στην περιοχή Βρομονέρι. Συγκεκριμένα, η πηγή βρίσκεται προς το νότιο μέρος του μικρού λιμένα και βόρεια της παραλίας. Κατά το παρελθόν τα λουτρά βρίσκονταν σε λειτουργία αποτελώντας πόλο έλξης τουριστών και μοχλό ανάπτυξης της περιοχής. Τα τελευταία 25 και πλέον χρόνια δεν λειτουργούν, παρουσιάζοντας εκτενή σημάδια εγκατάλειψης με κίνδυνο να πάψει να αποτελεί σημείο ανάβλυσης ιαματικού νερού. Από έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στα αρχεία του δήμου μας προέκυψε ότι ουδέποτε ο δήμος προέβη

στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αναγνωριστούν ως ιαματική πηγή τα λουτρά του Βρομονερίου παρά τις συνεχείς παρατάσεις που λάμβανε ο ν. 3498/2006 έως και την 31/12/2017. Με την ψήφιση του ν. 4638/2019 άρθρο 19 προβλέφθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης ιαματικών πηγών χωρίς χρονικό περιθώριο, ενώ επήλθαν τροποποιήσεις στον ανωτέρω νόμο.
Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάδειξη, χρήση και εκμετάλλευση της ιαματικής πηγής Βρομονερίου, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υδροληψίας, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας, βελτίωσης απόδοσης υφιστάμενων έργων, έρευνας, κατασκευής δικτύου μεταφοράς, διανομής και προστασίας αυτής από το δήμο μας, παρίσταται ανάγκη να παραχωρηθεί η εκμετάλλευσή της, με την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης από τον Ε.Ο.Τ. και την ΕΤΑΔ Α.Ε. όπου είναι απαραίτητο ή την υπογραφή σχετικής σύμβασης με το δήμο. Προς το σκοπό αυτό απαιτείται να υποβληθεί σχετικό αίτημα εκ μέρους του δήμου στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ και την ΕΤΑΔ Α.Ε.
Προς τούτο απαιτείται σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα παρέχεται εξουσιοδότηση στον κ. δήμαρχο να τρέξει τις διαδικασίες αναγνώρισης των πηγών του Βρομονερίου ως ιαματικών πηγών και την υποβολή αιτήματος για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσής τους
για χρονικό διάστημα σαράντα ετών».
Στις τοποθετήσεις που έγιναν από τους δημοτικούς συμβούλους, ο Παναγιώτης Αλευράς κατέθεσε ότι ψηφίζει ναι για την αίτηση παραχώρησης των ιαματικών πηγών Βρομονερίου: «Εάν πραγματοποιηθεί η παραχώρηση "ως ιαματικές πηγές" δεν θα χρειαστούν τα υπόλοιπα, εν πάση περιπτώσει αν παραχωρηθούν έχουμε όλο τον χρόνο να προβούμε στις δέουσες ενέργειες».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δριμής και Παρασκευόπουλος κατέθεσαν: «Προτείνουμε την αναβολή του θέματος για το Βρομονέρι καθώς αφενός απουσιάζουν όνομα εισηγητή ή υπηρεσίας, από τη φερόμενη ως εισήγηση του θέματος και κυρίως απουσιάζει μια πλήρης εισήγηση. Δεν θα είχαμε αντίρρηση για την υποβολή αιτήματος παραχώρησης. Πρώτα όμως να διερευνηθεί το ιδιοκτησιακό. Μέχρι τώρα ο κ. δήμαρχος μας μίλαγε για Δήμο Πειραιά και τ. Δήμο Γαργαλιάνων. Τώρα προέκυψε ΕΟΤ. Τι πραγματικά
συμβαίνει; Το θέμα είναι σοβαρό. Να επανέλθει με πλήρη εισήγηση. Σε ό,τι αφορά το αίτημα παραχώρησης ναι, αφού λυθεί το ποιος είναι ιδιοκτήτης».
Ο Παναγιώτης Τσαφαράς κατέθεσε ότι ψηφίζει ναι, όμως τόνισε ότι πρέπει να λυθεί το ιδιοκτησιακό.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Παναγιώτης Τσίγγανος και Σταματία Αλεξοπούλου κατέθεσαν ότι ψηφίζουν ναι, «όμως και εδώ θα θέλαμε περισσότερη ενημέρωση για να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα επί της διαδικασίας».
Επίσης στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος στην ΕΤΑΔ ΑΕ για παραχώρηση της χρήσης τμήματος του με αριθμό ΑΒΚ (πρώην ΒΚ 10) χαρακτηρισμένου δημοσίου κτήματος στην περιοχή Αγία Κυριακή Φιλιατρών.
Το συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την υποβολή αιτήματος, με το δήμαρχο Γιώργο Λεβεντάκη να τονίζει: «Οπως γνωρίζετε εντός του οικισμού της Αγίας Κυριακής βρίσκεται οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δημοσίου σε κεντρικό σημείο αυτού, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας. Επί πολλές δεκαετίες το συγκεκριμένο ακίνητο παραμένει ανεκμετάλλευτο υποβαθμίζοντας αισθητικά τον γραφικό οικισμό. Την περίοδο συγκομιδής καρπουζιού μετατρέπεται αυθαίρετα σε χώρο φορτοεκφόρτωσης, ενώ τη θερινή περίοδο σταθμεύουν τουρίστες για παράνομο υπαίθριο κάμπινγκ. Πέραν αυτού αποτελεί εστία μόλυνσης και συγκέντρωσης ερπετών και τρωκτικών λόγω της εγκατάλειψής του. Αιτούμαστε τη λήψη απόφασης και εξουσιοδότησης του δημάρχου προκειμένου να καταθέσει αίτημα προς την ΕΤΑΔ ΑΕ για να παραχωρηθεί η χρήση του τμήματος 2 του δημοσίου κτήματος ΑΒΚ 130, όπως αυτό προσδιορίζεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό έκτασης 6.289,61 τ.μ. εκτός του χώρου όπου σήμερα λειτουργεί χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου ο δήμος να αξιοποιήσει τον ως ανωτέρω χώρο, ως χώρο πρασίνου και αναψυχής εγκαθιστώντας σε τμήμα αυτού παιδική χαρά.
Πρόθεση του δήμου είναι αφού παραχωρηθεί η χρήση, να καλλωπιστεί ο χώρος με φυτά και δένδρα, να ελεγχθεί η ανεξέλεγκτη μέχρι σήμερα είσοδος τροχοφόρων και να δημιουργηθούν χώροι άθλησης για τους νέους.
Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε από το σώμα την εξουσιοδότηση του δημάρχου να αιτηθεί από την ΕΤΑΔ ΑΕ την παραχώρηση χρήσης του τμήματος 2 τού με αριθμό ΑΒΚ 130 οικοπέδου του Δημοσίου στη θέση Αγίας Κυριακής, όπως αυτό περιγράφεται στο από Μάιο 2007 τοπογραφικό της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας εξαιρούμενου του χώρου όπου σήμερα λειτουργεί επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αντάλλαγμα, το ύψος του οποίου θα προσδιοριστεί από την ΕΤΑΔ ΑΕ μετά από εκτίμηση του εν λόγω ακινήτου. Ο χώρος θα αξιοποιηθεί ως χώρος πρασίνου, αναψυχής και εγκατάστασης σε αυτό παιδικής χαράς και αθλητικών γηπέδων, χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, για αόριστο διάστημα. Οταν οριστικοποιηθεί το ύψος του ανταλλάγματος θα ενημερωθεί εκ νέου το Δ.Σ. για έγκρισή του».  eleftheriaonline

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα