Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

Πιλότος το αγγούρι στην Τριφυλία Μεσσηνίας


Στην Τριφυλία η καλλιέργεια του αγγουριού γίνεται σε δύο περιόδους, η πρώτη έχει διάρκεια από Ιανουάριο έως Ιούλιο και η δεύτερη από Ιούλιο έως ∆εκέµβριο. Η συνολική έκταση και στις δύο περιόδους ανέρχεται σε 1.800 στρέµµατα και σύµφωνα µε τον Αντώνη Παρασκευόπουλο, ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, η εφαρµογή ολοκληρωµένης αντιµετώπισης ξεκίνησε το 1985 από την ∆ιεύθυνση µε επιτυχία και υλοποιείτο σε λίγες εκτάσεις. Ακολούθησε µια συνεχής αύξηση της εφαρµογής της µε ιδιαίτερη όµως προσοχή.
Θρίπας και αλευρώδης, δύσκολη η αντιµετώπισή τους µε συµβατικά µέσα
Οι παραγωγοί για να αντιµετωπίσουν θρίπα και αλευρώδη αναγκάστηκαν να εφαρµόσουν προγράµµατα ολοκληρωµένης αντιµετώπισης. Όµως αυτό έγινε γρήγορα χωρίς τη σωστή ενηµέρωση και πληροφόρηση µε αποτέλεσµα να υπάρξουν αστοχίες και µη επιτυχής εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών.
Συνεχής παρουσία στο θερµοκήπιο και γνώση από τον επιβλέποντα γεωπόνο
Στην καλλιέργεια του αγγουριού η υλοποίηση της ολοκληρωµένης αντιµετώπισης είναι πιο δύσκολη από την καλλιέργεια της πιπεριάς και της ντοµάτας. Η επιτυχής εφαρµογή των προγραµµάτων απαιτεί συνεχή παρουσία στο θερµοκήπιο και γνώση από τον επιβλέποντα γεωπόνο. Σηµειώνεται ότι η συγκοµιδή των αγγουριών γίνεται κάθε δυο τρεις µέρες, γι’ αυτό είναι αδύνατη η χρήση µόνο φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία δίνουν λύση κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες.
Σε διαδικασία εκσυγχρονισµού οι µονάδες παραγωγής της περιοχής
Στην Τριφυλία κατασκευάζονται νέα θερµοκήπια και εκσυγχρονίζονται τα ήδη υπάρχοντα. Οι γεωπόνοι σύµβουλοι των παραγωγών τόσο του ιδιωτικού τοµέα όσο και της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας, σύµφωνα µε τον κ. Παρασκευόπουλο, είναι ενήµεροι και έχουν γνώση και εµπειρία από την εφαρµογή τέτοιων προγραµµάτων, ενώ το ίδιο συµβαίνει και µε τους προοδευτικούς παραγωγούς της περιοχής, που είναι έτοιµοι να ξαναδούν τέτοια προγράµµατα στην καλλιέργεια της αγγουριάς, αρκεί να µην γίνονται λανθασµένες επιλογές. Γνωρίζουν άλλωστε ότι για την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, η υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών είναι µονόδροµος.  agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα