Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

Δ. Μπούρλος: Πώς θα πάρετε σύνταξη αν έχετε χρέη στον ΕΦΚΑ


Ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί τους μη μισθωτούς υποψήφιους συνταξιούχους, που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές, είναι αυτό της διευθέτησης της οφειλής, ώστε να καταστεί δυνατή η συνταξιοδότηση.
Όπως είναι γνωστό, ποσά οφειλών μέχρι 20.000 ευρώ μπορούν να παρακρατούνται από την απονεμομένη σύνταξη (για τον ΟΓΑ το όριο είναι 6.000 ευρώ), αν όμως το ποσό οφειλής υπερβαίνει τα όρια αυτά, τότε το υπερβάλλον πρέπει να καταβληθεί εντός διμήνου από την κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης της οφειλής.
Με πρόσφατες οδηγίες (εγκύκλιος 58/2021) ο ΕΦΚΑ έδωσε περαιτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Ετσι λοιπόν αποσαφηνίσθηκε κατ' αρχήν ότι το όριο των 6.000 ευρώ στον ΟΓΑ αφορά μόνο οφειλές από υπαγωγή στην ασφάλιση. Αν λοιπόν ο συνταξιούχος οφείλει και από αναγνώριση πλασματικών χρόνων, το όριο οφειλών που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη είναι αυτό των 20.000 ευρώ. Οι σχετικές πρόσφατες ρυθμίσεις προβλέπουν ότι το υπερβάλλον των 20.000 ευρώ ή 6.000 ευρώ οφειλόμενο ποσό πρέπει να εξοφληθεί εντός διμήνου από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου με το οποίο γνωστοποιείται η οφειλή. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της εξόφλησης.
Αν λοιπόν, σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες, δεν είχε εξοφλήσει ο οφειλέτης εντός διμήνου και το αίτημά του για συνταξιοδότηση δεν είχε απορριφθεί, τότε για να λάβει σύνταξη θα πρέπει να καταβάλει το υπερβάλλον, οπότε θα του καταβληθεί σύνταξη από την πρώτη του επόμενου μήνα. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν δεν αναβιώνει ως ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής και δεν απαιτείται υποβολή νέας αίτησης συνταξιοδότησης.
Αντίθετα, αν το συνταξιοδοτικό αίτημα έχει απορριφθεί, απαιτείται η υποβολή νέου συνταξιοδοτικού αιτήματος, η δε οφειλή στην περίπτωση αυτή θα προσδιορισθεί με τις τιμές της νέας αίτησης. Αν βέβαια ο αιτών ασφαλισμένος είχε ρυθμίσει την οφειλή του σε δόσεις και κατέβαλλε κανονικά μέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, το ύψος των οφειλών καθορίζεται βάσει του εναπομείναντος ποσού της ρυθμισμένης οφειλής και δεν επανυπολογίζεται με τις τιμές της αίτησης συνταξιοδότησης.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα ποσά οφειλής (20.000 ή 6.000 ευρώ) συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 60 για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή θανάτου, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Βεβαίως στην περίπτωση που κάποιος είχε ενταχθεί στις 120 δόσεις και υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, το μη υπερβαίνον τις 20.000 ποσό θα παρακρατηθεί σε τόσες δόσεις όσες θα απομένουν μέχρι τις 120.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα