Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022

Τα τέσσερα Δώρα του 2023 σε εργαζόμενους και συνταξιούχους - Στο ταμείο για 1 δισ. ευρώ

Τέσσερα «δώρα» φέρνει το 2023 για ασφαλισμένους, εργαζόμενους στον ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα καθώς και για συνταξιούχους από τον ΕΦΚΑ και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πρόκειται για έκτακες εφάπαξ πληρωμές, επιστροφές ασφαλιστικών εισφορών και αυξήσεις συντάξεων. Η αρχή των πληρωμών θα γίνει τον Ιανουάριο με την πληρωμή του έκτακτου δώρου των 600 ευρώ σε ένστολους αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς, αλλά και με την πρώτη πληρωμή των αυξημένων συντάξεων.
Θα ακολουθήσει τον Φεβρουάριο η επιστροφή σε 23.367 ελεύθερους επαγγελματίες των εισφορών που πλήρωσαν ως ελεύθεροι επαγγελματίες (μπλοκάκι) μετά την εκκαθάριση της παράλληλης απασχόλησης. Κατά μέσο όρο οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι θα λάβουν 450 ευρώ περί τα μέσα Φεβρουαρίου. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2023 θα επιστραφούν και εισφορές υγείας που πλήρωσαν στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ τραπεζοϋπάλληλοι ως μη όφειλαν για την περίοδο από 01.01.2017 έως 31.01.2020.
1. Εκτακτο δώρο 600 ευρώ σε ενστόλους
Με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση θα πληρωθεί το έκτακτο Δώρο των 600 ευρώ στους αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς και γενικά όλο το ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Στην εγκύκλιο του αρμόδιου αν. υπουργού ΟΙκονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη υπήρχε «παράθυρο» πληρωμής του έκτακτου Δώρου εντός Ιανουαρίου, καθώς ο φόρτος των εορταστικών πληρωμών του Δεκεμβρίου ήταν μεγάλος. Έτσι διευκρινίστηκε πως «εφόσον δεν καταστεί δυνατή η καταβολή της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2022, η εν λόγω καταβολή δύναται, κατ' εξαίρεση, να λάβει χώρα εντός του μηνός Ιανουαρίου 2023».
Έτσι η πληρωμή θα γίνει εντός Ιανουαρίου και είναι ακατάσχετη. Δικαιούχοι είναι το σύνολο του ένστολου προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται και οι μαθητές των παραγωγικών Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Πότε χορηγείται ολόκληρο
Η οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ χορηγείται ολόκληρη, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2022 και καταβάλλεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2022.
Όσοι προσλήφθηκαν εντός του 2022 δεν θα λάβουν ολόκληρο το έκτακτο δώρο των 600 ευρώ αλλά αναλογία. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός (τακτικές αποδοχές) για χρονικό διάστημα μικρότερο από το κρίσιμο 11μηνο (Ιανουάριος - Νοέμβριος 2022) καταβάλλεται στον δικαιούχο τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του.
Για παράδειγμα: Αστυνομικός που προσελήφθη τον Μάρτιο θα λάβει 9/11 του έκτακτου δώρου δηλαδή 491 ευρώ
Λιμενικός που προσελήφθη τον Απρίλιο θα λάβει 436 ευρώ
Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία στελέχη κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και τους είχε καταβληθεί μισθός δικαιούνται το ανάλογο τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, η καταβολή του οποίου θα γίνει από την Υπηρεσία στην οποία υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας.
Χωρίς παρακράτηση φόρου στην πηγή
Η οικονομική ενίσχυση δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπόκειται σε κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Επίσης, κατά την καταβολή της ως άνω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
2. Αύξηση συντάξεων
Οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων θα καταβληθούν στο γενικό πληθυσμό των συνταξιούχων στο τέλος Ιανουαρίου, με αναδρομική ισχύ από 1/1/2023 σε κάθε είδους κύρια σύνταξη του e-ΕΦΚΑ. H προσωπική διαφορά, θετική και αρνητική, αλλά και κάποιες ιδιαιτερότητες όσον αφορά στις συντάξεις χηρείας και τις νέες συντάξεις που καταβάλλονται το 2023 για πρώτη φορά είναι τα «κλειδιά» για την αποκρυπτογράφηση των αυξήσεων στις συντάξεις από 1/1/2023.
Η εν λόγω αύξηση υπολογίζεται με το μέσο όρο αύξησης του ΑΕΠ σε συνδυασμό με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και θα είναι της τάξης του 7,75%.
Όπως επισημαίνεται και στη λεπτομερή εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας όσοι είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από τον 5/2016 και διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά θα δουν μόνο λογιστικές αυξήσεις καθώς η αύξηση θα απορροφηθεί από την προσωπική διαφορά.
Οι τέσσερις κατηγορίες αυξήσεων
Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν 4 κατηγορίες αυξήσεων ανάλογα με το ποσό που θα λάβουν ή δεν θα λάβουν από την αύξηση.
Συγκεκριμένα, θα λάβουν πραγματική αύξηση:Συνταξιούχοι μετά την 12/5/2016
Συνταξιούχοι πριν την 12/5/2016 που δεν έχουν προσωπική διαφορά
Συνταξιούχοι πριν την 12/5/2016 που έχουν μικρή προσωπική διαφορά που θα υπερκαλυφθεί από την αύξηση
Θα λάβουν «λογιστική» αύξηση:Συνταξιούχοι πριν την 12/5/2016 που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά που θα υπερκαλύψει την αύξηση
Ειδικότερα, για τις συντάξεις γήρατος και θανάτου, προβλέπονται αυξήσεις με την προϋπόθεση ότι η αίτηση για συνταξιοδότηση έχει υποβληθεί μέχρι και 30.11.2022. Αν η αίτηση υποβληθεί από 1/12/2022 και έπειτα, οι αυξήσεις στην ανταποδοτική σύνταξη θα καταβληθούν με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του 2022.
Δεν θα δοθούν αυξήσεις στις ήδη καταβαλλόμενες προσωρινές συντάξεις και σε ορισμένα επιδόματα όπως το εξωιδρυματικό επίδομα του ΕΦΚΑ.
3. Επιστροφή εισφορών στα μπλοκάκια
Ξαφνικό «δώρο» που θα φτάνει μεσοσταθμικά στα 450 ευρώ θα δουν από τον ΕΦΚΑ 23.367 ελεύθεροι επαγγελματίες εντός του 2023.
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι με παράλληλη απασχόληση το 2021, δηλαδή εργαζόμενοι που το 2021 είχαν και μισθωτή απασχόληση και παράλληλη εργασία ως ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκι. Και ενώ είχαν πληρώσει εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες το 2021 η εκκαθάριση της παράλληλης απασχόλησης την οποία ολοκλήρωσε ο ΕΦΚΑ έδειξε πως: Είτε πλήρωσαν εισφορές ως μη όφειλαν, διότι ο μισθός τους ξεπερνούσε τα 930 ευρώ και έτσι κάλυπταν την εισφορά της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας (252 ευρώ)
Είτε πλήρωσαν υψηλότερες εισφορές στο μπλοκάκι από όσες κανονικά οφείλουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Η», η επιστροφή των ποσών σε όσους κάνουν εγκαίρως την ηλεκτρονική τους αίτηση θα πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Φεβρουαρίου.
Η διαδικασία βήμα - βήμαΓια να διαπιστώσει κανείς αν είναι στους «τυχερούς» ασφαλισμένους πρέπει να ανατρέξει στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΦΚΑ, όπου αναρτήθηκαν ήδη τα «ραβασάκια», και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Εισφορές Μη Μισθωτών. Η ταυτοποίηση χρήστη γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ.
Δείτε το ηλεκτρονικό σας ειδοποιητήριο ΕΔΩ. Εφόσον το ειδοποιητήριο είναι πιστωτικό, ο ασφαλισμένος πρέπει να υποβάλλει στον ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά «Αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων»
Την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου ο ΕΦΚΑ θέτει σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά «Αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων» οι ασφαλισμένοι με πιστωτικό υπόλοιπο
Εναλλακτικά, οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να μην λάβουν εφάπαξ το ποσό στον τραπεζικό τους λογαριασμό αλλά να το κρατήσουν στον ασφαλιστικό τους κουμπαρά για συμψηφισμό με επόμενες εισφορές.
Πότε πιστώνεται το ποσό
Το ποσό που δικαιούνται θα το δουν οι ασφαλισμένοι στο ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο του ΕΦΚΑ.
Όσοι υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση εγκαίρως (η πλατφόρμα ανοίγει την ερχόμενη Δευτέρα - καλό είναι να υποβληθεί η αίτηση νωρίς ώστε τα ποσά να μπουν στην πρώτη πληρωμή) και επιλέξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα ενεργοποιήσει ο ΕΦΚΑ την Δευτέρα να λάβουν το ποσό εφάπαξ στον τραπεζικό τους λογαριασμό, θα πληρωθούν - σύμφωνα με πληροφορίες - περί τα μέσα Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ πιστωτική εκκαθάριση εμφανίζεται για 23.367 ασφαλισμένους με ποσό πιστωτικού υπολοίπου εκκαθάρισης 10.525.868,89€, Συνεπώς το μέσο ποσό επιστροφής διαμορφώνεται στα 450 ευρώ.
Στην εν λόγω εκκαθάριση εντάσσονται οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που διατηρούσαν παράλληλα μισθωτή εργασία για μέρος ή ολόκληρο το έτος 2021.
Για απασχόληση το 2021
Προσοχή τα ραβασάκια αφορούν το 2021 και εστάλησαν τώρα διότι υπήρξε καθυστέρηση στην εκκαθάριση τους. Συνεπώς, εργαζόμενος σήμερα που είχε παράλληλη απασχόληση το 2021 και τώρα έχει διακόψει τη συνεργασία του μπορεί να βρεθεί με ξαφνικές υποχρεώσεις έναντι του ΕΦΚΑ.
Το κλειδί για την υποχρέωση είναι να υπήρχε παράλληλη απασχόληση το 2021 και ο μισθός του 2021 να ήταν κάτω από τα 930 ευρώ, ώστε να μην καλύπτεται το πλαφόν των εισφορών από τη μισθωτή τους απασχόληση. Για όσους καλύπτουν την εν λόγω κατηγορία αυτομάτως αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών.
Οι παράλληλα ασφαλισμένοι καλούνται να πληρώσουν για τις μη μισθωτές υπηρεσίες, μόνο στην περίπτωση που οι καταβληθείσες εισφορές είναι χαμηλότερες των 252 ευρώ (2η ασφαλιστική κατηγορία). Εκτός εάν ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία, οπότε πρέπει να καταβάλει υψηλότερες εισφορές.
Αντίθετα, όποιος, ως μισθωτός, το 2021 πλήρωνε μηνιαίως μόνος η μαζί με τον εργοδότη του, κάτω από 252 ευρώ/μήνα θα πρέπει να καταβάλει ο ίδιος τη διαφορά η οποία προκύπτει μεταξύ των εισφορών που καταβλήθηκαν για τη μισθωτή απασχόληση και των 252 ευρώ/μήνα.
Παράδειγμα:Για παράδειγμα, έστω για μισθωτή απασχόληση το 2021 καταβάλλονταν εισφορές (εργοδοτικές και εργατικές) υπέρ της κύριας ασφάλισης και υγείας ύψους 200 ευρώ/μήνα.
Συνεπώς, προκύπτει μια διαφορά 52 ευρώ/μήνα μεταξύ των εισφορών που καταβλήθηκαν λόγω της μισθωτής δραστηριότητας (200 ευρώ/μήνα) και της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους επαγγελματίες (252 ευρώ/μήνα).
Σε ετήσια βάση, η διαφορά ανέρχεται σε 624 ευρώ. Η διαφορά αυτή αποτελεί χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί από τον ίδιο τον παράλληλα απασχολούμενο-ασφαλισμένο.
4. Επιστροφή εισφορών στουςτραπεζοϋπαλλήλους
Στην ενεργοποίηση ειδικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων από τραπεζοϋπαλλήλους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών για τον κλάδο ασθενείας σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, προχώρησε ο e-ΕΦΚΑ.
Η παρακράτηση έγινε από τους εργοδότες τους (τράπεζες) την περίοδο από 01.01.2017 έως 31.01.2020.
Πως θα κάνετε την αίτηση
Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr), επιλέγοντας: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Μισθωτοί → «Αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ασφαλισμένου κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 – 31.01.2020» με τη χρήση κωδικών TAXISNET και δήλωση ΑΜΚΑ.
Δεν απαιτείται η υποβολή συνοδευτικών δικαιολογητικών ή η προσέλευση των ενδιαφερομένων στις τοπικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Οι αιτήσεις θα συσχετισθούν με τα στοιχεία των αντίστοιχων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) των εργοδοτών τους, οι οποίες υποβάλλονται τμηματικά σύμφωνα με το υπ. αρ. 331864/14.07.2022 Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ. Εφόσον επιβεβαιωθεί η ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων, τα τυχόν επιστρεφόμενα ποσά θα καταβληθούν στους δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν στον e-ΕΦΚΑ, άλλως θα διενεργηθεί συμψηφισμός, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα επιστραφεί το υπόλοιπο ποσό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα