Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας: Καταψήφιση αποφάσεων λόγω ΣτΕ


Ο Π. Αλευράς ζητά γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας
Κατά πλειοψηφία ελήφθησαν οι αποφάσεις στα θέματα της προηγούμενης συνεδρίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Παναγιώτη Αλευρά, ο οποίος έθεσε εκ νέου το θέμα της απόφασης του ΣτΕ.
Μεταξύ των θεμάτων, η Ο.Ε. αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι:
–«Εγκρίνει τη χορήγηση 8ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Φιλιατρών» (Α.Μ. 26/2020) μέχρι τις 31/3/2023, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016
-«Εγκρίνει τη χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας» (Α.Μ. 41/2020) έως τις 31/3/2023, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016
-«Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 12664/17-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011443441) σύμβασης «Προμήθεια Σκυροδέματος για την επισκευή και συντήρηση οδών» (Α.Μ. 15/2022), παρατείνοντας το χρόνο παράδοσης των υλικών κατά 75 ημέρες (χρονικό διάστημα ίσο με το συμβατικό χρόνο παράδοσης), ήτοι έως τις 16/3/2023, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016
– «Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης του έργου «Δημοτική Οδοποιία Γαργαλιάνων» (Α.Μ.55/2020), για πέντε (5) μήνες από την επομένη της λήξης της τελευταίας εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου, ήτοι έως 1/5/2023, με αναθεώρηση.
Για όλα τα θέματα ο κ. Αλευράς σημείωσε: «Σύμφωνα με την αριθ. 2377/2022 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ, ο νόμος που αφορά στη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής κρίθηκε αντισυνταγματικός. Ενίσταμαι λοιπόν ως προς τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Ο.Ε. και ψηφίζω κατά σε όλα τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης. Προτείνω να επανασυσταθεί η Ο.Ε. νόμιμα και μέχρι τότε τα θέματα που την αφορούν να εισάγονται προς συζήτηση στο Δ.Σ. για να μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος. Επίσης, για τα παραπάνω ζητώ τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου». 
Του Ηλία Γιαννόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα