Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022

Τα αποτελέσματα της απογραφής διαμόρφωσαν τις θέσεις αιρετών - Οι ετεροδημότες έσωσαν την 5η βουλευτική έδρα της Μεσσηνίας


Ανάλυση: Θανάσης Λαγός
Οι ετεροδημότες, που μένουν μόνιμα εκτός νομού αλλά παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μεσσηνιακά δημοτολόγια, έσωσαν την 5η βουλευτική έδρα της Μεσσηνίας καθώς ο νόμιμος πληθυσμός με βάση τον οποίο διεξάγονται οι εθνικές εκλογές είναι κατά 17.033 κατοίκους μεγαλύτερος από το… μόνιμο πληθυσμό που απογράφηκε το 2021 στους οικισμούς του Νομού Μεσσηνίας. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο νόμιμος πληθυσμός της Μεσσηνίας είναι 161.953 κάτοικοι ενώ ο μόνιμος είναι 144.920 κάτοικοι Αμετάβλητος, χάρη στο μεγαλύτερο νόμιμο από το μόνιμο πληθυσμό, έμεινε και ο αριθμός των βουλευτικών εδρών στους υπολοίπους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ειδικά στην Αρκαδία ο νόμιμος πληθυσμός (96.092 κάτοικοι) είναι μεγαλύτερος κατά 24% από τον μόνιμο πληθυσμό (77.551 κάτοικοι). Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία για το νόμιμο πληθυσμό που δημοσίευσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή η Μεσσηνία θα εκλέξει 5 βουλευτές, η Κορινθία 4 βουλευτές και από 3 η καθεμία η Αργολίδα, η Αρκαδία και η Λακωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αυτοδιοικητικές έδρες των δημοτικών και των περιφερειακών συμβουλίων καθορίζονται με βάση το μόνιμο πληθυσμό της τελευταίας απογραφής. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δεν έδωσε όμως στοιχεία ούτε χθες στοιχεία για το μόνιμο πληθυσμό ανά δημοτική ενότητα και άρα δεν μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμός των εδρών ανά ενότητα. Αντιθέτως γνωρίζουμε τον αριθμό των περιφερειακών συμβούλων που εκλέγει κάθε νόμος με βάση το μόνιμο πληθυσμό . Η Μεσσηνία εκλέγει 12 περιφερειακούς συμβούλους, 11 η Κορινθία, 8 η Αργολίδα και από 7 συμβούλους η καθεμία η Αρκαδία και η Λακωνία.

Υπενθυμίζουμε ότι ο «μόνιμος πληθυσμός» αναφέρεται στο σύνολο των ατόμων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και καθεστώτος διαμονής, που έχουν τη συνήθη διαμονή στην περιοχή της απογραφής.

Ο «Νόμιμος πληθυσμός» σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4772/2021 (Α’ 17), είναι ο αριθμός των δημοτών κάθε δήμου της Χώρας ανά δημοτική ενότητα, που έχουν ελληνική υπηκοότητα και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα

Για τις έδρες των δημοτικών και των περιφερειακών συμβουλίων ο νόμος 4804/2021 προβλέπει:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από:

α) δεκατρία (13) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους,

 β) δεκαπέντε (15) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 - 5.000) κατοίκους,

γ) δεκαεννέα (19) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001 - 10.000) κατοίκους,

 δ) είκοσι πέντε (25) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 - 30.000) κατοίκους,

 ε) είκοσι εννέα (29) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001 - 50.000) κατοίκους,

στ) τριάντα πέντε (35) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001 - 100.000) κατοίκους,

ζ) τριάντα εννέα (39) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001 - 150.000) κατοίκους και

η) σαράντα τρία (43) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) και άνω κατοίκους

Εάν οι δημοτικές ενότητες δήμων με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 - 30.000) κατοίκους, από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001 - 50.000) κατοίκους και από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (50.001 - 150.000) κατοίκους που έχουν συσταθεί με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), υπερβαίνουν τις έξι (6), ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τους είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα.

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελείται από:

α) τριάντα πέντε (35) μέλη, σε περιφέρειες με πληθυσμό έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κατοίκους,

β) σαράντα πέντε (45) μέλη, σε περιφέρειες με πληθυσμό από τριακόσιες χιλιάδες έναν έως οκτακόσιες χιλιάδες (300.001-800.000) κατοίκους.

γ) εξήντα ένα (61) μέλη, σε περιφέρειες με πληθυσμό από οκτακόσιες χιλιάδες έναν (800.001) κατοίκους και άνω.

Κάθε περιφερειακή ενότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) συνιστά αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια.

 Αναλυτικά ανά Ενότητα ο νόμιμος πληθυσμός και ο μόνιμος πληθυσμός (για τις ενότητες που έχουν στοιχεία και ο αριθμός και ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων παρουσιάζονται στους πίνακες:

 Έδρες περιφερειακών συμβούλων με βάση το μόνιμο πληθυσμό 

Εκλογική περιφέρεια

Νόμιμος πληθυσμός

(σε παρένθεση ο μόνιμος πληθυσμός)

Έδρες

Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας

96.092 (77.551)

7

Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας

93.934 (93.282)

8

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

136.401 (138.144)

11

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

87.104 (84.469)

7

Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

161.953 (144.920)

12

Πελοπόννησος

575.484 (538.366)

45

 

Έδρες δημοτικών συμβουλίων με βάση το μόνιμο πληθυσμό

Εκλογική περιφέρεια

Νόμιμος πληθυσμός

(σε παρένθεση ο μόνιμος πληθυσμός)

Έδρες

Δήμος Καλαμάτας

66.202 (71.894)

35

Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας

57.692

 

Δημοτική Ενότητα Άριος

1.995

 

Δημοτική Ενότητα Αρφαρών

3.011

 

Δημοτική Ενότητα Θουρίας

3.504

 

Δήμος Δυτικής Μάνης

7.126 (5.772)

19

Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου

4.459

 

Δημοτική Ενότητα Αβίας

2.667

 

Δήμος Μεσσήνης

27.875 (19.200)

25

Δημοτική Ενότητα Μεσσήνης

11.985

 

Δημοτική Ενότητα Αίπειας

1.994

 

Δημοτική Ενότητα Ανδρούσας

2.744

 

Δημοτική Ενότητα Αριστομένους

2.773

 

Δημοτική Ενότητα Βουφράδων

1.344

 

Δημοτική Ενότητα Ιθώμης

2.302

 

Δημοτική Ενότητα Πεταλιδίου

3.865

 

Δημοτική Ενότητα Τρικόρφου

868

 

Δήμος Οιχαλίας

13.236 (8.508)

19

Δημοτική Ενότητα Μελιγαλά

3.902

 

Δημοτική Ενότητα Ανδανίας

2.709

 

Δημοτική Ενότητα Δωρίου

2.685

 

Δημοτική Ενότητα Είρας

600

 

Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας

3.340

 

Δήμος Πύλου - Νέστορος

20.949 (17.179)

25

Δημοτική Ενότητα Πύλου

5.791

 

Δημοτική Ενότητα Κορώνης

4.594

 

Δημοτική Ενότητα Μεθώνης

2.238

 

Δημοτική Ενότητα Νέστορος

4.150

 

Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα

1.462

 

Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων

2.714

 

Δήμος Τριφυλίας

26.565 (22.367)

25

Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας

8.277

 

Δημοτική Ενότητα Αετού

2.461

 

Δημοτική Ενότητα Αυλώνος

1.994

 

Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων

7.082

 

Δημοτική Ενότητα Τριπύλης

589

 

Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών

6.162

 

1 σχόλιο:

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα