Σε ένα επόμενο βίντεο, ο μηχανικός εξηγεί ότι ενώ το αυτοκίνητο μπορεί να ξεκινήσει και να ακούγεται καλά αρχικά, η παρουσία παχύρευστου λαδιού υποδηλώνει ένα βαθύτερο πρόβλημα. Αυτή η γρήγορη λύση, που εφαρμόστηκε από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, απλώς κάλυψε ένα υποκείμενο πρόβλημα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δαπανηρές επισκευές στη συνέχεια.
Ο μηχανικός δίνει στους θεατές τη δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις κατά την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Οι συμβουλές των εμπειρογνωμόνων του χρησιμεύουν ως υπενθύμιση ότι τα φαινόμενα μπορεί να απατούν και ο ενδελεχής έλεγχος είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή πιθανών παγίδων.