Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

Αιµορραγία ασφαλιστικών εισφορών αδειάζει τα Ταµεία

Μειώνονται τα έσοδα, παρά τα νέα µέτρα, λόγω ύφεσης και αύξησης της ανεργίας 

Μαύρη τρύπα πλέον των 10 δισ. ευρώ προκαλείται στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης από την εισφοροδιαφυγή και την παρατεταµένη ύφεση, µε την αύξηση της ανεργίας και τη συνακόλουθη µείωση των µισθών, φέρνοντας πονοκέφαλο στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μάλιστα εκτιµάται ότι η περαιτέρω αύξηση της ανεργίας και η µείωση µισθών (λόγω τρόικας) θα προκαλέσουν επιπλέον απώλειες στα ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία ήδη βρίσκονται στο κόκκινο λόγω των τεραστίων ελλειµµάτων.
Ετσι, παρότι το 2010 από τη µείωση της ιατροφαρµακευτικής δαπάνης εξοικονοµήθηκε ποσό 1,77 δισ. ευρώ: n Πλέον των 900 εκατ. ευρώ έλλειµµα προβλέπεται ότι θα έχει ο κλάδος ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το 2011. Το έλλειµµα του κλάδου υγείας προβλέπεται να καλυφθεί από τα ταµειακά διαθέσιµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κυρίως από τον κλάδο σύνταξης, όπως συµβαίνει επί σειρά ετών. Ελλειµµατικός είναι και ο προϋπολογισµός του ΟΠΑ∆ (πλέον των 206 εκατ. ευρώ το έλλειµµα), για τον οποίο µάλιστα εγκρίθηκε πρόσφατα πίστωση 240 εκατ. ευρώ από την τακτική χρηµατοδότηση για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης των ασφαλισµένων τον τρέχοντα µήνα. n Το ΙΚΑ ελλείψει ρευστότητας συνεχίζει τον δανεισµό µέσω γραµµής ρέπος ώστε να πληρωθούν τουλάχιστον οι συντάξεις και οι λοιπές ανελαστικές δαπάνες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Παράλληλα:
n Για κάθε µονάδα κατά την οποία µειώνονται οι αποδοχές, προκύπτουν απώλειες περίπου 115 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Αν η φετινή µείωση των αποδοχών διαµορφωθεί στο 6% κατά µέσο όρο, τότε συνολικά το ΙΚΑ εντός του 2011 θα χάσει 700 εκατ.
ευρώ από εισφορές.
n Κάθε ποσοστιαία µονάδα αύξησης της ανεργίας προκαλεί απώλειες 300 εκατ. ευρώ στο ΙΚΑ, που εκτοξεύονται στα 450 εκατ. ευρώ αν προστεθούν τα επιδόµατα. ∆εδοµένου ότι οι κατά κεφαλήν εισφορές σε ετήσια βάση είναι 5.000 ευρώ, η ανεργία της τάξεως των 800.000 προσώπων κοστίζει 4 δισ. ευρώ.
n Η εισφοροδιαφυγή παραµένει στο 25% (περίπου 1.250.000 ανασφάλιστοι) και σχεδιάζεται λήψη µέτρων ώστε να µειωθεί στο 12% έως το 2015. n Υποχώρησαν τα έσοδα του ΙΚΑΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ (Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών) από ασφαλιστικές εισφορές τους πρώτους δύο µήνες του 2011, καταγράφοντας µείωση κατά 13% και 1,62% αντίστοιχα. Συγκεκριµένα, τα έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από ασφαλιστικές εισφορές µειώθηκαν κατά 13% το πρώτο δίµηνο σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2010, πέφτοντας στα 1,695 δισ. ευρώ έναντι 2,022 δισ. ευρώ πέρυσι. Η µείωση των εισφορών επιβαρύνεται και από το ποσό των 100 εκατ. ευρώ που καταβάλλει ο ΟΑΕ∆ για την επιδότηση των προγραµµάτων ενίσχυσης της απασχόλησης. Μειωµένες κατά 1,62% είναι και οι εισφορές του ΟΑΕΕ το ίδιο διάστηµα, ενώ αύξηση 4,61%, εµφανίζουν οι εισφορές στο ΤΕΑ∆Υ(επικουρικό ∆ηµοσίου). Τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές του ΟΑΕΕ το πρώτο δίµηνο έφτασαν σε 423,3 εκατ. ευρώ, έναντι 430,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Τα έσοδα του ΤΕΑ∆Υ από ασφαλιστικές εισφορές, αντιθέτως, αυξήθηκαν σε 111,13 εκατ. ευρώ τους πρώτους δύο µήνες από 105,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010.
Υπολογίζεται πως πλέον τα βεβαιωµένα χρέη προς το σύνολο των ασφαλιστικών ταµείων έχουν ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ. 

900 εκατ. ευρώ
Αυτό είναι το έλλειµµα που εκτιµάται ότι θα έχει ο κλάδος ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το 2011.
Υπολογίζεται πως τα βεβαιωµένα χρέη προς το σύνολο των ασφαλιστικών ταµείων έχουν ξεπεράσει πλέον τα 10 δισ. ευρώ 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα