Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011

Απάντηση Κουτρουμάνη σε Κουσελά και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας, στήριξης των μικρομεσαίων και την επιδότηση ενοικίου

 Απάντηση Κουτρουμάνη σε Κουσελά και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας, στήριξης των μικρομεσαίων και την επιδότηση ενοικίουΟ υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνης, απάντησε σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Μεσσηνίας κ. Δημήτρης Κουσελάς, μαζί με άλλους 6 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την έναρξη των προγραμμάτων στήριξης των ανέργων, στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και για την επιδότηση ενοικίου για τους οικονομικά αδύναμους εργαζόμενους και ανέργους.
Στην απάντηση αναφέρονται τα εξής:
Α) Το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής εξαιρετικά δύσκολης συγκυρίας για υιοθέτηση μέτρων που θα δώσουν έστω και προσωρινά τη δυνατότητα σε χιλιάδες άνεργους να μην χάσουν για μακρό χρονικό διάστημα την επαφή τους με την αγορά εργασίας.
Το πρόγραμμα που προκηρύχτηκε το καλοκαίρι του 2011 αποτέλεσμα διαβούλευσης με τις Περιφέρειες καθώς και με συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια αλλά και η αποτελεσματικότητα του. Καταρτίστηκε σύστημα μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελούμενων, με έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους, και τους περισσότερο επιβαρυμένους από την κρίση και την ανεργία, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Παράλληλα κλήθηκε και το ΑΣΕΠ να συνδράμει στον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία που εφαρμόζει μπορεί να προσαρμοστεί στις συνθήκες του προγράμματος. Το ΑΣΕΠ έχει ήδη ανταποκριθεί θετικά και έχει συμφωνηθεί με το Υπουργείο Εργασίας να έχει την εποπτεία και τον έλεγχο διαδικασιών για την επιλογή των ωφελουμένων ανέργων.Η πολιτική ηγεσία έσκυψε με ευαισθησία, όχι μόνο στον επείγοντα χαρακτήρα της ανάγκης υιοθέτησης νέων πρόσθετων μέτρων ανάσχεσης της ανεργίας, πέραν αυτών που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το συγκεκριμένο νέο μέτρο μπορεί να υλοποιηθεί.
Στην χώρα μας σήμερα, που αναγκάζεται να επισπεύσει τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και στο πλαίσιο εξορθολογισμού όλου του δημόσιου τομέα, παραδοσιακοί εταίροι μας στην υλοποίηση προγραμμάτων για την ανεργία, την απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση, όπως είναι οι ΟΤΑ, αναπροσαρμόζουν τον ρόλο και τη συμμετοχή τους. Στο ίδιο πλαίσιο, δημιουργείται πλέον η επιτακτική ανάγκη κινητοποίησης όλων των τοπικών φορέων της περιφέρειας και των αστικών κέντρων, στο ίδιο πνεύμα συστράτευσης που διέπει όλους τους τομείς της οικονομίας αλλά και την κοινωνία της χώρας. Σε ρόλο ενεργού φορέα η αυτοδιοίκηση κινητοποιεί τους φορείς της περιοχής της ώστε να τηρήσει την δικλείδα της μη άμεσης εμπλοκής του δημόσιου τομέα στις «προσλήψεις» των ωφελούμενων. Γι αυτό τον λόγο η υλοποίηση του προγράμματος προβλέπει τη συνεργασία, όχι μόνο και αποκλειστικά μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά γενικότερα φορέων μη κερδοσκοπικών ως φορέων απασχόλησης, όπως σωματεία, συνδικαλιστικές και επαγγελματικές οργανώσεις, αστικές εταιρίες, κα κάθε είδους νομικό πρόσωπο που αναπτύσσει δραστηριότητα κοινωφελούς χαρακτήρα, σε σύμπραξη με φορείς κυρίως της αυτοδιοίκησης.
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που καλούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν κλήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας αλλά από την αιρετή αρχή της περιοχής τους. Αυτό ήταν και το χειροπιαστά αποτέλεσμα της εντατικής διαβούλευσης του Υπουργείου με τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς φορείς. Αποτελούν δε, ως μέσον, μια επιβεβλημένη επιλογή προκειμένου να είναι επιλέξιμο για κοινοτική χρηματοδότηση το πρόγραμμα. Η επιλογή τους γίνεται σαφώς με κριτήρια τέτοια που να διασφαλίζουν ότι έχουν τις προδιαγραφές να υλοποιήσουν τις σχετικές δράσεις του προγράμματος. Η ιδιότητα τους μάλιστα, ως φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αντιβαίνει τα όποια επιχειρήματα περί συμφέροντος ή κέρδους, σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα ο οποίος θα απαιτούσε κάποιο κέρδος για τη συμμετοχή του. Συγκεκριμένα, και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων δαπανών, ορίζεται με σαφήνεια στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ότι οι καταβολές για το έμμεσο κόστος του δικαιούχου θα γίνονται με την προσκόμιση παραστατικών για το σύνολο της δαπάνης και όχι κατ' αποκοπή. Επιπρόσθετα, για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, έχει ζητηθεί η ανάρτηση στο διαδίκτυο η πλήρης σύνθεση όλων των διοικητικών συμβουλίων των ΜΚΟ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Το σύστημα που προσαρμόζει το ΑΣΕΠ ως προς την τελική επιλογή των ωφελουμένων ανέργων διασφαλίζει την διαφάνεια και την αντικειμενικότητα που συνοδεύουν το κύρος του ΑΣΕΠ, το οποίο δεν αρνείται κανένας. Ο στόχος του προγράμματος είναι σημαντικός: να διατηρήσει έστω και για πέντε (5) μήνες ανθρώπους που είναι άνεργοι στην αγορά εργασίας, με την ελπίδα κάποιοι από αυτούς να βρεθούν πάλι εργαζόμενοι, κάποιοι να εξασκήσουν τις δεξιότητες τους και κάποιοι άλλοι να αυξήσουν τα προσόντα τους. Το αντικείμενο της κοινωφελούς εργασίας, όπως λέει και ο τίτλος του προγράμματος αφορά σε ήπιες ενέργειες και δράσεις που υπαγορεύονται από τις συνθήκες της τοπικής αγοράς εργασίας στην οποία και
υλοποιείται. Αφορά τους ίδιους ανθρώπους και κατοίκους της περιοχής, τα προβλήματα που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν και που τους ίδιους αφορούν περισσότερο στην τοπική τους κοινωνία.
Τα προβλήματα μιας πρώτης εφαρμογής είναι γνωστό ότι θα υπάρξουν. Το Υπουργείο δεν σταματά να έχει την ευθύνη του προγράμματος, να το παρακολουθεί και να διορθώνει τις αστοχίες, παραλείψεις ή τα τυχόν λάθη που θα προκύψουν αναπόφευκτα από την εφαρμογή αυτή. Αλλά σε μια χώρα που επί δεκαετίες όλες οι δράσεις ήταν κεντρικά σχεδιασμένες και ομοιόμορφα εφαρμοσμένες για όλη την επικράτεια, είναι ακόμα δύσκολο ως νοοτροπία να κατανοήσουμε την σημασία των αποτελεσμάτων που έχουν οι δράσεις όταν αντιμετωπίζονται με τον φακό της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής αγοράς εργασίας.
Επομένως και οι ΜΚΟ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής δομής της κοινωνίας και οικονομίας. Πολλές από αυτές επιτελούν επί μακρόν αναγνωρισμένο κοινωνικό έργο και στηρίζονται εν πολλοίς σε εθελοντική προσπάθεια. Άλλες είναι νέες, άλλες παλαιότερες, αλλά το ζητούμενο είναι ότι το Υπουργείο Εργασίας ως κρατικός φορέας δεν απευθύνεται το ίδιο στις ΜΚΟ. Εκεί απευθύνονται οι τοπικοί φορείς. Δεν αποτελούν πρόταση του Υπουργείου, αλλά της τοπικής αιρετής αρχής, και άλλων τοπικών φορέων.
Η ορθότητα της επιλογής τους θα αποδειχθεί από τα αποτελέσματα και θα αξιολογηθεί στην πορεία του προγράμματος, ώστε στην επόμενη φάση ή στο επόμενο πρόγραμμα να μην υπάρξουν παρόμοια λάθη. Από την άλλη, σε μια δύσκολη συγκυρία όπως στην σημερινή, η ωρίμανση των τοπικών κοινωνιών μέσα από δύσκολες πολλές φορές διαδικασίες, μπορεί τελικά να αποβεί το ζητούμενο για την εφαρμογή περισσότερο σύγχρονων πολιτικών εργασίας και ευημερίας.

Β) Η «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» (ΕΚΑΕ) ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με βάση το άρθρο 4, παρ.1 του ν.3614/2007. Ειδικότερα αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους του Ε.Π. ΑΝ.ΑΔ. και συγκεκριμένα μέρους του θεματικού άξονα προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων». Βάσει του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» «13. Από 1.9.2011 καταργούνται οι ανώνυμες εταιρείες «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» και «Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.», οι οποίες ιδρύθηκαν με τα άρθρα 9 και 10 του Ν.2956/2001 (Α' 258) και το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων ανωνύμων εταιρειών».
Η προκήρυξη των τριών προγραμμάτων για τη «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» από την ΕΚΑΕ εντάσσεται στη λειτουργία της Εταιρείας ως
Δικαιούχου και ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης δράσεων για την ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η ανακοίνωση των τριών (3) προσκλήσεων έγινε στις 17.01.2011. Οι προσκλήσεις αφορούν την ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 80.000.000€. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ως εξής: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α': 9.000.0000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β': 51.000.0000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ': 20.000.000 ευρώ.
Οι δράσεις περιλαμβάνουν εκπόνηση και εφαρμογή «Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού», με στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.
Εντάσσονται στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και είναι μέρος των 17 προγραμμάτων για την ανάσχεση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού προς τους κοινωνικούς εταίρους τον Οκτώβριο του 2010.
Οι δράσεις που αναπτύσσονται στις τρεις προσκλήσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013 και εντάσσονται στον θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», Κατηγορία Παρεμβάσεων 2, Δράση 1.
Ειδικότερα:

Πρόσκληση Α'
Με την Πρόσκληση Α' καλούνται από την Δικαιούχο ΕΚΑΕ οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς να συντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε επίπεδο Νομού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις {1-49 ατόμων), που θα εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην πρόσκληση Β'. Τα Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση των επιχειρήσεων.
Κατηγορία δικαιούχων Συλλογικοί Φορείς
Σε ποιους απευθύνεται:
Σε Κλαδικούς Συλλογικούς Φορείς και ειδικότερα:
• Κλαδικές Τοπικές Δευτεροβάθμιες Ενώσεις Εργοδοτών (Ομοσπονδίες) που είναι μέλη των
Τριτοβάθμιων Οργανώσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ)
• Πρωτοβάθμιες ενώσεις εργοδοτών (Μέλη ΣΕΒ) για το πεδίο της αρμοδιότητας τους.
Πρωτοβάθμιοι Εμπορικοί Σύλλογοι (Μέλη ομοσπονδιών της ΕΣΕΕ) για πόλεις άνω των 50.000
κατοίκων και Πρωτοβάθμια Σωμοτεία (Μέλη της ΓΣΕΒΕΕ)
• Κλαδικές Ενώσεις Εργοδοτών Πανελλαδικής ή Περιφερειακής Εμβέλειας, που δεν είναι μέλη
των παραπάνω Φορέων
Τι χρηματοδοτείται:
• Υπηρεσίες Συμβούλων
• Διαχειριστικά έξοδα Κλαδικού Συλλογικού Φορέα καί έξοδα Πληροφόρησης & Δημοσιότητας
Προϋπολογισμός
• € 9,000.000 Πρόκειται για πράξεις εκτός κρατικών ενισχύσεων
Διάρκεια Έργου:
• Είκοσι έξι (26) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τους αναδόχους -
κλαδικούς φορείς.
Περίοδος υποβολής ΕΛΗΞΕ . Εληξε την 16/05/2011.

Πρόσκληση Β'
Στην Πρόσκληση Β' (ΦΕΚ 1658/18-10-2010) καλούνται από τον ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις μέλη των Κλαδικών Φορέων, που θα συμμετέχουν στην Πρόκληση Α', να υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον Κλαδικό Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο Κλαδικός Φορέας (Πρόσκληση Α). Προϋπόθεση έγκρισης φακέλων υπαγωγής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων είναι, εκτός
από τη θετική αξιολόγηση τους, η έγκριση του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής στο οποίο υπάγονται.
Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 1-19 άτομα θα συμμετέχουν μέσω του Κλαδικού τους Φορέα υποχρεωτικά, ενώ οι επιχειρήσεις με προσωπικό 20-49 άτομα θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής, είτε μέσω του Κλαδικού τους Φορέα, είτε αυτοτελώς με την Πρόσκληση Γ.
Σε ποιους απευθύνεται
• Σε Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 1-49 απασχολουμένων οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς επιχορήγησης ήσσονος σημασίας (de minimis) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Τι χρηματοδοτείται
1. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού όπως:
• Αναδιοργάνωση, τεχνολογική αναβάθμιση και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
(ενέργειες που σχετίζονται με τον ανασχεδιασμό διαδικασιών, το σχεδιασμό και διαφοροποίηση
προϊόντων και υπηρεσιών, την εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της απόδοσης, το σχεδιασμό
και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σχεδιασμό εκπαιδευτικών
προγραμμάτων κ.α.) και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας,
• Προβολή και προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών,
• Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες
χρηματοοικονομικής μηχανικής, αναδιάρθρωσης και διαχείρισης υποχρεώσεων-
προσανατολισμός στα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων - καθώς και υπηρεσίες που
αφορούν στη συνεχή ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης, σε προγράμματα μείωσης
κόστους),
• Αλλα θέματα που προκύπτουν από το σχέδιο αναδιάρθρωσης,
2. Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με το Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού Φορέα (Α Πρόσκληση) και αφορούν στην κατάρτιση των απασχολουμένων της επιχείρησης σε θεματικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης ή / και με τις ανάγκες των απασχολουμένων για κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων που συνάδουν με τους στόχους του Σχεδίου Δράσης.
Προϋπολογισμός: € 51.000.000. Πρόκειται για πράξεις κρατικών ενισχύσεων.
Διάρκεια Εργου: Δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης χρηματοδότησης της πράξης για κάθε επιχείρηση.
Περίοδος υποβολής: Εληξε την 16/05/2011.

Πρόσκληση Γ'
Στην πρόσκληση Γ' (ΦΕΚ 1659/18-10-2010) καλούνται από τον ΕΦΔ/ΕΚΑΕ οι Επιχειρήσεις 20-49 ατόμων, που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού τους Φορέα (Πρόσκληση Β') και επιθυμούν να υποβάλλουν αυτοτελώς Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής.
Σε ποιους απευθύνεται
• Σε επιχειρήσεις που απασχολούν από είκοσι (20) έως σαράντα εννέα άτομα (49), οποιασδήποτε νομικής μορφής, και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεsτώς επιχορήγησης ήσσονος σημασίας (de minimis) κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.
Tα Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, οι οποίες θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τομείς, όπως,
• η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ. πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού)
• η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ. διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων,
νομοθεσία)
• η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει την προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
• η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων
Τι χρηματοδοτείται
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που αφορούν σε θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού κ.α.
• Δράσεις για την κατάρτιση/επανακατάρτιση του προσωπικού.
Προϋπολογισμός
• € 20,000.000. Πρόκειται για πράξεις κρατικών ενισχύσεων.
Διάρκεια Έργου
• Δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης χρηματοδότησης της
πράξης για κάθε επιχείρηση.
Περίοδος υποβολής: Εληξε την 18/04/2011.

Στοιχεία εκδήλωσης ενδιαφέροντος κλαδικών φορέων-ΜΜΕ
Στην Πρόσκληση Α' έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 668 κλαδικοί φορείς.
Στην Πρόσκληση Β' έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σε σχέση με τους ανωτέρω κλαδικούς φορείς 20.912 επιχειρήσεις από ΜΜΕ 1-49 ατόμων.
Στην Πρόσκληση Γ' υποβλήθηκαν συνολικά 827 αιτήσεις από ΜΜΕ 20-49 ατόμων.

Γ) Το τελευταίο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου σπό τον ΟΕΚ, που αφορά ενοίκια του 2009, προκηρύχθηκε τον Μάρτιο του 2011 με σχετική Υπουργική Απόφαση, με ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των δικαιολογητικών την 28.03.2011 και πέρας την 29.07.2011.
Στο διάστημα αυτό κατατέθηκαν 58.415 αιτήσεις, ενώ στο αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα, το πλήθος των αιτήσεων ήταν περίπου 135.000.
Η διαφορά οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στον επανακαθορισμό των δικαιολογητικών που ζητήθηκε να κατατεθούν από τους δικαιούχους, με στόχο:
- την κάλυψη αυτών από τους δικαιούχους που πραγματικά έχουν ανάγκη παροχής επιδότησης,
- την αποφυγή φαινόμενων «εμπαιγμού» του Ο.Ε.Κ. από τους αιτούντες, την μείωση της γραφειοκρατίας,
- την ύπαρξη ενιαίων κανόνων αντιμετώπισης των δικαιούχων και ίδιας συμπεριφοράς, για την ίδια περίπτωση.
Σήμερα, για την υλοποίηση του προγράμματος:
- έχουν προσαρμοστεί και ετοιμαστεί τα προγράμματα Η/Υ (στο ΟΠΣ) προκειμένου να αρχίσει η επεξεργασία των αιτήσεων,
- έχουν παραληφθεί από το Ι.Κ.Α. (αυτεπάγγελτα) με ηλεκτρονική επικοινωνία (ΟΠΣ) όλα τα δικαιολογητικά για τον απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων,
- έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης από τους Δήμους.
Ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών και της περιουσιακής κατάστασης των δικαιούχων, αναμένεται να αρχίσει τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ η έναρξη καταβολής της επιδότησης ενοικίου θα ακολουθήσει αμέσως μετά, με σταδιακές καταβολές και έναρξη στο τέλος Νοεμβρίου.
Σε κάθε περίπτωση τα κονδύλια για την καταβολή των ποσών που θα απαιτηθούν είναι εξασφαλισμένα, ώστε να μην παρατηρηθούν τα αρνητικά φαινόμενα του προσφάτου παρελθόντος, όπου ο Οργανισμός αδυνατούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι χιλιάδων δικαιούχων.
Δ)Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ εμπίπτει η διαδικασία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους επιχορηγούμενους προσλαμβανόμενους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

2 σχόλια:

 1. ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΠΛΑΚΑ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ!
  ΤΑΧΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ
  ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟΡΙΠΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ!!!!!!
  ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ .....ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ!!!!
  ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΛΛΟ!
  ΑΡΚΕΤΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα