Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

Με γραπτές εξετάσεις από το ΑΣΕΠ η επιλογή προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες

Με γραπτές εξετάσεις από το ΑΣΕΠ η επιλογή προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες του δημοσίου, με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρη ΡέππαΜε γραπτή εξέταση από το ΑΣΕΠ θα γίνεται στο εξής η επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημοσίου, όπως προβλέπει απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρη Ρέππα. Ο διαγωνισμός θα προκηρύσσεται από το ΑΣΕΠ τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία χρόνια, μετά από αίτημα του εκάστοτε υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ο κ. Ρέππας, σημειώνει ότι με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται η απόλυτη διαφάνεια και το αδιάβλητο στην επιλογή.
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης:
Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει και διενεργεί ανά τριετία μία τουλάχιστον γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
Η γραπτή εξέταση προκηρύσσεται ύστερα από αίτημα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η προκήρυξη περιλαμβάνει:
Τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διενέργεια της γραπτής εξέτασης.
Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, τον τρόπο υποβολής αυτών και την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται.
Τα τυχόν απαιτούμενα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων δικαιολογητικά.

Το αντικείμενο της εξέτασης, για τη διακρίβωση των γνώσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3979/2011.
• Τον τρόπο εξέτασης.
Τον τρόπο βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.
Τη διαδικασία κατάρτισης και δημοσίευσης του πίνακα βαθμολογίας.
Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γραπτή εξέταση.
Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας και τη βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων, η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα βαθμολογίας.
Το ΑΣΕΠ δημοσιοποιεί όλες τις ερωτήσεις της γραπτής εξέτασης με τις αντίστοιχες ορθές απαντήσεις, καθώς και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή και την επίδοση των υποψηφίων.
Επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων δεν επιτρέπεται.
Το ΑΣΕΠ αν διαπιστώσει παράβαση νόμου, ή κανονισμού, ή διατάξεων της παρούσας, αποφασίζει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας ολικώς ή εν μέρει μεταξύ των ίδιων υποψηφίων.
Ο πίνακας βαθμολογίας κυρώνεται από το ΑΣΕΠ και αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επίσης, καταχωρίζεται στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, όπου οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στο διαγωνισμό δύνανται να λάβουν γνώση της ατομικής τους μόνο βαθμολογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα