Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 27 η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2019, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 19:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:
1. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και της
ΔΕΥΑΤ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποχέτευση Λυμάτων τέως Δήμου
Γαργαλιάνων».
2. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης της περιφέρειας Πελοποννήσου με τον Δήμο
Τριφυλίας για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
64.877,41 ΕΥΡΏ.
3. Περί Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του έργου
«Κατασκευή Συνθετικού Τάπητα Στίβου(ταρτάν) στο Δημοτικό στάδιο Φιλιατρών.
4. Έγκριση της με αριθ.308/2018 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΤ με θέμα: «Τιμολόγιο για Δήμο

Τριφυλίας».
5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.
6. Έγκριση: Συμμετοχής-Δαπάνης των Φιλαρμονικών του Δήμου Τριφυλίας στον Εορτασμό της Εξόδου του Μεσολογγίου την 20-21 Απριλίου 2019 και την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη διανυκτέρευσης των Φιλαρμονικών.
7. Έγκριση της με αριθ.2/2019 ΑΔΣ της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Αποδοχή Χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ και κατανομή πίστωσης ποσού 51.872,07 ευρώ».
8. Έγκριση δαπάνης για Σύνδεση ΙΝΤΕΡΝΕΤ στο Κοινοτικό Γραφείο-Δημοτικό
Σχολείο της Τοπικής Κοινότητας Εξοχικού.
9. Έγκριση δαπάνης για την αναβάθμιση της τηλεφωνικής γραμμής 2765022632 και σύνδεση ΙΝΤΕΡΝΕΤ μέσω του δικτύου RURAL της Τ.Κ Γλυκοριζίου.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση
δικτύου Λυμάτων Φιλιατρών».
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επέκταση-Επισκευή
Νεκροταφείου Φιλιατρών.
12. Έγκριση της αριθ.4/2019 ΑΟΕ με θέμα: «Άσκηση ή μη ένδικων μέσων(έφεσης) κατά
των αριθ..Α323/2018 και Α324/2018 αποφάσεων Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Καλαμάτας».
13. Έγκριση της αριθ.8/2019 ΑΟΕ με θέμα: «Άσκηση ή μη ένδικων μέσων(έφεσης) κατά
της αριθ.Α656/2018 αποφάσεως Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης».
14. Έγκριση: Διοργάνωσης-Δαπάνης για τον εορτασμό της Επετείου της Μάχης των Επτά
Λαππαίων την 03-05-2019.
15. «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική
κάλυψη των ακτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις μήνες έτους 2019».
16. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών
Σχολικών μονάδων με μειωμένο ωράριο.
17. Συγκρότηση των πιο κάτω Επιτροπών Δήμου Τριφυλίας για ένα έτος από 10-04-
2019 έως 31-08-2019
α. Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου
(άρθρα 1 & 2 του Π. Δ/τος 270/81).
β. Επιτροπή καταλληλότητας (άρθρο 7 του Π. Δ/τος 270/81)
γ. Επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού μέχρι 6.985,80 ευρώ.
18. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών
Ν.4412/2016(Από 10-04-2019 έως 09-04-2020.
19. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Υπηρεσιών Ν.4412/2016 από 10-04-2019 έως 09- 04-2020
20. Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023
του υποτομέα των ΟΤΑ.
21. Έγκριση 3 ου Πρακτικού Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα