Τρίτη 17 Αυγούστου 2010

Προσλήψεις 347 εποχικών υπαλλήλων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Συνολικά τριακόσια σαράντα επτά (347) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα απασχολήσει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ. Α.Ε.) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των εργοστασίων της στο Πλατύ Ημαθίας και στις Σέρρες. Ειδικότερα, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης πρόκειται να απασχολήσει συνολικά διακόσια τρία (203) άτομα στο εργοστάσιο Πλατέος και συνολικά εκατόν σαράντα τέσσερα (144) άτομα στο εργοστάσιο Σερρών. Οι αναλυτικές ειδικότητες αναφέρονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης http://www.ebz.gr/.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας Εργοστάσιο Ζάχαρης Πλατύ Ημαθίας, 44οχλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ.59032, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη Kο Κόκκο Κωνσταντίνο, τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200 begin_of_the_skype_highlighting 2333068200 end_of_the_skype_highlighting, 2333068306 begin_of_the_skype_highlighting 2333068306 end_of_the_skype_highlighting και Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. – Εργοστάσιο Σερρών – 3ο χιλιόμετρο οδού Σερρών Θεσ/νίκης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Κλεοπάτρας Κοτζάογλου (τηλ. επικοινωνίας: 23210-90360 begin_of_the_skype_highlighting 23210-90360 end_of_the_skype_highlighting), αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα