Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

Ο Δήμος Τριφυλίας προετοιμάζεται για πιστοποίηση ISO 9001


Σύμβαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του δήμου για την προετοιμασία για τη λήψη της πιστοποίησης ISO 9001, υπογράφτηκε χθες από το Δήμο Τριφυλίας.
Η σύμβαση υπογράφτηκε από το δήμαρχο Παναγιώτη Κατσίβελα και τον εκπρόσωπο της εταιρείας Datagrid. Αντικείμενο της εργασίας θα είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, που αφορούν στην υποστήριξη του δήμου για την προετοιμασία για τη λήψη της πιστοποίησης ISO 9001, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση κι επέκταση του ήδη υπάρχοντος συστήματος διαχειριστικής επάρκειας, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, κατόπιν διεξαγωγής επιθεώρησης.
Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: Στην Α’ φάση υλοποιείται μελέτη με τίτλο «Μελέτη ανάπτυξης, εγκατάστασης και εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015», η οποία θα αφορά: Προσδιορισμό πολιτικής ποιότητας του δήμου. Δημιουργία εγχειριδίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Επεξεργασία Συστήματος (στόχοι και διεργασίες που απαιτούνται). Ανάπτυξη διαδικασιών. Προτυποποίηση Εντύπων. Αξιολόγηση του Συστήματος. Η Β’ φάση πραγματοποιείται σε συνέχεια της Α’ φάσης και η μελέτη συμπληρώνεται από υπηρεσίες υποστήριξης προς το δήμο, οι οποίες περιλαμβάνουν: Εκπαίδευση στελεχών για την εφαρμογή του Προτύπου. Εσωτερικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο εφαρμογής της μελέτης και ενέργειες βελτίωσης των επιδόσεων, πριν από το φορέα πιστοποίησης, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα ο δήμος. Παρουσία στελέχους της Datagrid κατά τη διάρκεια της Πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα και υποστήριξη για άρση μη συμμορφώσεων. Με παραδοτέα: «Μελέτη ανάπτυξης, εγκατάστασης και εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του δήμου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015» σχετικά με τη διαχείριση έργων.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται στο ποσό των 4.960 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κ.Μπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα