Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Δήμος Τριφυλίας: Έκτακτη απευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων


Απόφαση με θέμα «Έκτακτη απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του νομικού προσώπου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου, της ΔΕΥΑΤ, της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ και του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Τριφυλίας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016» έλαβε στην τελευταία συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας.
Στην απόφαση, με ΑΔΑ: ΩΣ2ΕΩΗΕ-1Ω0, αναγράφεται ότι η Ο.Ε. «αποφασίζει ομόφωνα: Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του νομικού προσώπου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου, της ΔΕΥΑΤ, της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ και του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Τριφυλίας, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ή έως αναδείξεως προμηθευτή/αναδόχου στη νέα ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ως κάτωθι:
-στον οικονομικό φορέα «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – Π. Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ως κάτωθι: Ομάδα Α: ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ, με τιμή προσφοράς 15.296,10 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). ΟΜΑΔΑ Β: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Τμήμα 2 ΔΕ Φιλιατρών, με τιμή προσφοράς 237,83 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Ομάδα Γ: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Τμήμα 1 ΔΕ Γαργαλιάνων – τιμή προσφοράς 1.177,83 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), Τμήμα 2 ΔΕ Φιλιατρών- τιμή προσφοράς 838,67 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), Τμήμα 3 ΔΕ Κυπαρισσίας – τιμή προσφοράς 1.160,67ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), Τμήμα 4 ΔΕ Αετού – τιμή προσφοράς 119,17 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Ομάδα Δ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Τμήμα 1 ΔΕ Γαργαλιάνων – τιμή προσφοράς 1.295,50 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), Τμήμα 2 ΔΕ Φιλιατρών – τιμή προσφοράς 664,67 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), Τμήμα 3 ΔΕ Κυπαρισσίας – τιμή προσφοράς 1.325,50 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), Τμήμα 4 ΔΕ Αετού – τιμή προσφοράς 106,13 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Ομάδα Ε: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, με τιμή προσφοράς 4.292,67 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Ομάδα ΣΤ: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, με τιμή προσφοράς 2.436,60 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
-Στον οικονομικό φορέα «ΔΕΔΕΣ Χ. ΗΛΙΑΣ» την Ομάδα Β: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – Τμήμα 4 ΔΕ Αετού, με τιμή προσφοράς 25,04 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
-Στον οικονομικό φορέα «Ι. ΝΤΡΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΑΦΜ 800172985) την Ομάδα Β: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – Τμήμα 3 ΔΕ Κυπαρισσίας, με τιμή προσφοράς 480,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) -Στον οικονομικό φορέα «Σ. ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» την Ομάδα Β: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – Τμήμα 1 ΔΕ Γαργαλιάνων, με τιμή προσφοράς 516,67 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 332/2021».  του Ηλία Γιαννόπουλου  tharros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα