Παρασκευή 31 Μαΐου 2024

ΑΑΔΕ: Διακοπή εργασιών με λίγα κλικ -Tον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων

Με λίγα κλικ στον υπολογιστή θα μπορούν οι επιχειρήσεις να προχωρούν σε διακοπή εργασιών ακολουθώντας μια πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία με πολύ λίγα δικαιολογητικά. Η φορολογική διοίκηση σχεδιάζει να ενεργοποιήσει εντός του Ιουνίου μια νέα πλατφόρμα στην οποία θα εισέρχονται και θα υποβάλουν αίτηση όσοι θέλουν να σταματήσουν τη λειτουργία της επιχείρησης τους.
Αυτομάτως το σύστημα θα πραγματοποιεί έλεγχο για το εάν ο επιχειρηματίας τηρεί τις προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει σε διακοπή εργασιών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους έκλεισαν 8669 επιχειρήσεις.
Εντός τριάντα ημερών
Η διαδικασία αφορά σε υποβολή εμπροθέσμων αιτήσεων δηλώσεων μεταβολών ή διακοπής εργασιών, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριάντα ημερών από τη μεταβολή ή τη διακοπή των εργασιών, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Ο έλεγχος των δηλώσεων που θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών, θα ολοκληρώνεται σε χρόνο εξπρές χωρίς καμία ταλαιπωρία για την επιχείρηση ή τον επαγγελματία.
Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων το σύστημα θα πραγματοποιεί ελέγχους για να εντοπίσει συναλλαγές που έγιναν μετά την ημερομηνία που έχει δηλώσει ο επαγγελματίας ως ημερομηνία διακοπής εργασιών, τυχόν νέες φορολογικές υποχρεώσεις, ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Μόνο αφού ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος και διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάποια έκνομη δραστηριότητα, θα γίνεται παύση εργασιών.
Τι ισχύει σήμερα
Τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, εφόσον δεν έχουν στην κατοχή τους πάγια περιουσιακά στοιχεία ή εμπορεύσιμα, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση δήλωση διακοπής εργασιών.
Και σήμερα η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει με ψηφιακά βήματα με υποβολή αίτησης στην ΑΑΔΕ αλλά στη συνέχει ελεγκτής της εφορίας καλείται να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αποστέλλονται με την υποβολή της αίτησης δήλωσης, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης. Η μη αποστολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. Αυτομάτως το σύστημα πραγματοποιεί έλεγχο για το εάν ο επιχειρηματίας τηρεί τις προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει σε διακοπή εργασιών.
Η προβλεπόμενη διαδικασία παρέχεται εναλλακτικά της συναλλαγής με φυσική παρουσία στη ΔΟΥ. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέξει την ψηφιακή διαδικασία τότε αποστέλλει και τα δικαιολογητικά μόνο μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», και δεν απαιτείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας η φυσική του παρουσία στη ΔΟΥ.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου της αίτησης - δήλωσης και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, ο υπάλληλος της ΔΟΥ αποδέχεται την αίτηση και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενημέρωση του φορολογικού Μητρώου και τη δημιουργία της σχετικής βεβαίωσης. Σύμφωνα με στελέχη της φορολογικής διοίκησης οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε υποθέσεις που θα προκύπτουν με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για να διαπιστωθεί εάν τα στοιχεία τα οποία δήλωσαν οι επιχειρήσεις ήταν ορθά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα