Κυριακή 19 Μαΐου 2024

Πώς στοχοποιήθηκαν οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ από το ΚΕΑΟ!

Στα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη δίνει προτεραιότητα ο ΕΦΚΑ, ενώ καταρτίζει το προφίλ των περισσότερων από 2 εκατομμύρια οφειλετών του, με βάση το οποίο θα διεκδικήσει την είσπραξή τους, μέσα από ρυθμίσεις ή με αναγκαστικά μέτρα.
Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΚΕΑΟ για το 2024, η αξιολόγηση και η στοχοποίηση οφειλών και οφειλετών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποδοτική λειτουργία του Κ.Ε.Α.Ο, για τη διεκδίκηση των χρεών ύψους 47,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων εκτιμά ότι θα εισπραχθούν φέτος 1,65 δισ. ευρώ.
Οι ενέργειες στις οποίες θα προβεί το ΚΕΑΟ, σε βάρος των οφειλετών, όπως καταγράφονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2024 είναι οι ακόλουθες:
 1. Ο έγκαιρος προσδιορισμός των οφειλετών σε βάρος των οποίων μπορούν να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση οφειλής, οφειλέτες με απώλεια ρύθμισης κλπ.).
 2. Η δημιουργία του προφίλ του οφειλέτη, όπου λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του οφειλέτη (νομική μορφή, δραστηριότητα), αλλά και η γενικότερη συμπεριφορά του σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Στοιχεία που ενισχύουν το προφίλ αξιοπιστίας του οφειλέτη και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη υπέρ του είναι μεταξύ άλλων η συνέπεια στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η τακτική καταβολή εύλογων ποσών έναντι της οφειλής.
 3. Η ανάλυση και κατηγοριοποίηση των οφειλών ως προς το ύψος και την παλαιότητα των οφειλών. Εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών ώστε να εκτιμηθεί εάν οφείλονται στην ευρύτερη οικονομική κατάσταση ή σε συστηματική αφερεγγυότητα του οφειλέτη.
 4. Ο διαχωρισμός οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας, όπως οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια. Στο πλαίσιο αυτό έχει εφαρμογή η διαδικασία διαχωρισμού των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών.
 5. Ο διαχωρισμός των οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας στοχεύει στο σχηματισμό μιας αξιόπιστης εικόνας του χαρτοφυλακίου των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ και την αποφυγή της κατασπατάλησης πόρων στην επιδίωξη είσπραξης οφειλών με πολύ χαμηλή εισπραξιμότητα.
 6. Ο εντοπισμός παραβατικών συμπεριφορών - οργανωμένης εισφοροδιαφυγής ώστε να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες παρεμπόδισης συνέχισης της παραβατικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 7. Η ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών (μέσω e-mail) για τον κίνδυνο απώλειας ρυθμίσεων.
 8. Η εντατικοποίηση ενημέρωσης – αποστολής ειδοποίησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου όγκου οφειλετών που εντάσσεται συνεχώς στο ΚΕΑΟ.
 9. Η διενέργεια στατιστικού ελέγχου διατήρησης ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (Ν. 4738/20) για οφειλέτες που υπέγραψαν ρύθμιση.
 10. Η συνέχιση ελέγχου διατήρησης ειδικών ρυθμίσεων.
 11. Η αυτοματοποίηση της ρύθμισης των οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
 12. Η τήρηση επικαιροποιημένου μητρώου οφειλετών. Η δράση αυτή αφορά την διαρκή ενημέρωση του Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών και την επικαιροποίηση των περιλαμβανομένων σε αυτό στοιχείων, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη εγκυρότητα και πληρότητα των στοιχείων και να είναι εφικτή, ασφαλής και ορθή η περαιτέρω επεξεργασία τους, όταν απαιτείται.
 13. Η αποστολή των Ατομικών Ειδοποιήσεων, η λήψη αναγκαστικών μέτρων, ο διαχωρισμός οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας και ο εντοπισμός των πραγματικά υπευθύνων σε περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής προϋποθέτουν την πρόσβαση σε επικαιροποιημένα και πλήρη στοιχεία μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, το Κ.Ε.Α.Ο. το 2024 θα συνεχίσει να διενεργεί ενδελεχείς ελέγχους για την επικαιροποίηση των στοιχείων μητρώου, προχωρώντας μεταξύ άλλων και σε διασταυρώσεις με στοιχεία που τηρούνται σε άλλες υπηρεσίες (Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α., Εθνικό τυπογραφείο κλπ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα