Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Δήμος Τριφυλίας: «Μη νόμιμη η λειτουργία υπηρεσιών Δημοτολογίου στις Ενότητες»

«Η συγκεντρωτική τήρηση των βιβλίων του Δημοτολογίου και των Μητρώων Αρρένων προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης” αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Τριφυλίας.
Και σημειώνεται ακόμη: «Δόθηκαν σαφείς οδηγίες τήρησης του ενιαίου Δημοτολογίου και Μητρώων Αρρένων με την υπ’ αριθμ. 43/14.12.2010 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών. Με την ίδια εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για έκδοση των πιστοποιητικών μόνο από την έδρα του Δήμου ή μέσω ΚΕΠ, καθιστώντας μη νόμιμη τη λειτουργία υπηρεσιών Δημοτολογίου στις Ενότητες και την υπογραφή πιστοποιητικών από τους προέδρους Δημ. και Τοπ. Κοινοτήτων.
Με νεότερο έγγραφό του το Υπ. ΕΣ. στις 6/12/2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 1325/2016 επανέρχεται και εγείρει θέμα εκκίνησης πειθαρχικού ελέγχου σε όσους δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα αιρετούς και εμπλεκομένους υπαλλήλους.
Και τέλος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έγγραφό της προς το Δήμο Τριφυλίας με αριθμό πρωτ. εισερχομένου στην Υπηρεσία 20779/3.10.2017, ζητά ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ εντός 5 ημερών περί της συγκεντρωτικής τήρησης και λειτουργίας του Δημοτολογίου, για τη διαπίστωση τυχόν διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος.Κατόπιν αυτών ο Δήμος Τριφυλίας ενήργησε ως όφειλε κατά τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις εγκυκλίους οδηγιών.
Δε συμφωνούμε με τη μεταφορά του αρχείου, με δεδομένη και την ιστορική και μουσειακή του αξία για κάθε πόλη, αλλά θεωρείται απαραίτητη η συμμόρφωση στις οδηγίες διότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο στους αιρετούς, αλλά αφορά και τους υπαλλήλους, τους οποίους για κανέναν λόγο δεν πρέπει να βαρύνει και να έχουν επιπτώσεις στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Τονίζεται ότι η μεταφορά των βιβλίων αφορά μόνο την ενημέρωση και τήρησή τους στο Δημ. Κατάστημα Κυπαρισσίας. Οι πολίτες θα συνεχίσουν να απευθύνονται στα Δημοτικά Καταστήματα των Ενοτήτων για την έκδοση πιστοποιητικών, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων (περίπλοκες υποθέσεις πιστ/κών εγγυτέρων συγγενών), όπως μέχρι τώρα συμβαίνει». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα