Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

ΑΔΜΗΕ: Αυξάνονται έως 15,6% τα τέλη χρήσης του δικτύου μεταφοράς – Aνατιμήσεις και στις χρεώσεις ρεύματος


Πώς επιβαρύνονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις - Στα 211,5 εκατ. το επιτρεπόμενο έσοδο του Διαχειριστή το 2021 που θα επιμεριστεί στους καταναλωτές
Σε νέες αυξήσεις τιμολογίων που για τη μέση τάση φτάνουν το 15,6% και θα τεθούν σε εφαρμογή εντός Αυγούστου οδηγεί η αναπροσαρμογή των τελών χρήσης του δικτύου μεταφοράς, με βάση την πρόσφατη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
Προστίθεται δηλαδή άλλο ένα οικονομικό βάρος στα τιμολόγια ρεύματος για τους καταναλωτές που βλέπουν τους τελευταίους μήνες μεγάλες ανατιμήσεις λόγω της αναπροσαρμογής στις ρήτρες που σχετίζονται με το ενεργειακό κόστος.
Ο ρυθμιστής ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα το απαιτούμενο έσοδο του ΑΔΜΗΕ για το 2021, το οποίο πρέπει να ανακτηθεί από τους πελάτες του συστήματος στο σύνολό του και ανέρχεται σε 211.596.944 παρουσιάζοντας αύξηση 6% σε σχέση με το 2020.
Το ποσό αυτό με βάση τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος επιμερίζεται στο σύνολο των Πελατών, με βάση το κόστος συντήρησης των παγίων σύνδεσης των μονάδων Παραγωγής αλλά και το κόστος νέων έργων ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας)
Το απαιτούμενο έσοδο, επιμερίζεται μεταξύ των πελατών που είναι συνδεδεμένοι στο ΕΣΜΗΕ και των άλλων πελατών που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο Διανομής, ανάλογα με την ισχύ χρέωσης.
Τα νέα τέλη χρήσης
Ειδικότερα τα νέα τέλη χρήσης όπως διαμορφώνονται από τις προτάσεις του ΑΔΜΗΕ και την έγκριση από την Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προβλέπουν οριακή μείωση 2% μόνο στην κατηγορία της υψηλής τάσης που είναι η ενεργοβόρα βιομηχανία. Η χρέωση ισχύος διαμορφώνεται στα 23.560 ευρώ ανά μεγαβάτ από 24.062 ευρώ πέρσι.
Τη μεγαλύτερη αύξηση που υπολογίζεται σε 15,6% στις χρεώσεις των τελών χρήσης εμφανίζει η μέση τάση. Εδώ η χρέωση συστήματος διαμορφώνεται σε 1.384 ευρώ ανά μεγαβάτ, Μέγιστης Μηνιαίας τιμής της Μέσης Ωριαίας Ζήτησης τις Ώρες Αιχμής (11πμ-2μμ) ανά μήνα από 1.197 ευρώ το προηγούμενο διάστημα. Αντίστοιχα για τους οικιακούς πελάτες (πλην Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας) οι αυξήσεις υπολογίζονται σε 3,3% και διαμορφώνονται σε 0,56 ευρώ ανά κιλοβατώρα (από 0,54 ευρώ).
Η χρέωση ισχύος παραμένει ίδια με πέρσι στα 0,13 ευρώ ανά kVA.
Σε ότι αφορά τους οικιακούς πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία των πολύτεκνων και του Κοινωνικού Τιμολογίου η αύξηση είναι στο 3% και η χρέωση ανεβαίνει στα 0,62 ευρώ (από 0,602 ευρώ ανά κιλοβατώρα).
Τέλος σε ότι αφορά τους λοιπούς πελάτες χαμηλής τάσης (επιχειρήσεις και οδικό φωτισμό) η αύξηση ανέρχεται σε 6,5% και η χρέωση ενέργειας αναπροσαρμόζεται σε 0,52 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,488.
Η «Χρέωση Χρήσης Συστήματος» για πελάτη που είναι συνδεδεμένος στο ΕΣΜΗΕ, προσδιορίζεται
με βάση την ισχύ του, η οποία ορίζεται σε ετήσια βάση και υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των εξής
τριών τιμών: Α) της τιμής της μέσης ωριαίας ισχύος, που ο πελάτης καταναλώνει κατά την Ώρα Θερινής Αιχμής Β) της τιμής της μέσης ωριαίας ισχύος που ο πελάτης καταναλώνει κατά την Ώρα Χειμερινής Αιχμής και Γ) του μέγιστου των δύο προηγούμενων τιμών.
Ο ρόλος της μικρής διασύνδεσης
Για τον επιμερισμό του εσόδου 2021 του ΑΔΜΗΕ, ο Διαχειριστής εισηγήθηκε και η ΡΑΕ αποδέχτηκε:
1) Να ληφθούν υπόψη οι πελάτες δικτύου της Κρήτης, καθώς η διασύνδεση του νησιού με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα αναμένεται να είναι σε λειτουργία το Β’ εξάμηνο2021. Συγκεκριμένα, θεωρείται ότι οι χρεώσεις χρήσεις συστήματος που καταβάλουν οι πελάτες του δικτύου της Κρήτης μετά την 1 Ιουλίου του ‘21 λογίζονται υπέρ του Απαιτούμενου Εσόδου του ΑΔΜΗΕ.
Ως εκ τούτου, τα ετήσια μεγέθη ισχύος και ενέργειας των εν λόγω πελατών λαμβάνονται υπόψη κατά το ήμισυ για τον επιμερισμό του Απαιτούμενου Εσόδου 2021 μεταξύ κατηγοριών πελατών και για τον υπολογισμό των αντίστοιχων μοναδιαίων χρεώσεων.
β) Να ληφθούν υπόψη τα ποσοστά επιμερισμού που υπολογίζονται βάσει δεδομένων ζήτησης
ισχύος και ενέργειας της τελευταίας 3ετίας, προκειμένου να εξομαλύνονται σημαντικές και
ενδεχομένως στοχαστικές διακυμάνσεις στις μοναδιαίες χρεώσεις μεταξύ κατηγοριών
γ) Να θεωρηθούν με ενιαίο τρόπο οι Οικιακοί Πελάτες, προκειμένου το συνολικό ποσό του Απαιτούμενου Εσόδου που αναλογεί στο σύνολο της κατηγορίας να επιμερίζεται ισότιμα μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών (Οικιακοί ΥΚΩ και Λοιποί Οικιακοί), δηλαδή αναλογικά προς την αντίστοιχη εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας για το έτος 2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα