Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011

Ερχονται νέες διασταυρώσεις, ενώ η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 12 δισ. ευρώ


έλεγχοι σε Ι.Χ., ακίνητα, ενοίκια ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ
Επαγγελµατίες και έµποροι που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις εισοδήµατος και ΦΠΑ, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δηλώνουν ενοίκια τα οποία εισπράττουν, εισοδήµατα που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό και ιδιοκτήτες αυτοκίνητων που δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας µπαίνουν άµεσα στο στόχαστρο της Εφορίας. Την ίδια στιγµή η «εµφανής»φοροδιαφυγή, και όχι το σύνολότης, σύµφωνα µε το εβδοµαδιαίο δελτίο της Alpha Βank, ξεπερνά τα 12 δισ.ευρώτον χρόνο, απότα οποία 5 δισ. ευρώ προέρχονται από τον ΦΠΑ και 7 δισ. ευρώ από απόκρυψηφόρων εισοδήµατος και ακινήτων. Το σύνολο ωστόσο της φοροδιαφυγής εκτιµάται ότι είναι πολύ υψηλότερο και, όπως είπε χθες ο υφυπουργός Οικονοµικών ∆ηµήτρης Κουσελάς, ξεπερνά τα 32 δισ. ευρώ.
∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ της φοροδιαφυγής είναι ο µέσος όρος δήλωσης εισοδήµατος γιαµια σειρά από ελεύθεραεπαγγέλµατα, που κυµαίνεται στα 10.000 ευρώ, όπως είπε χθες ο υφυπουργός Οικονοµικών ∆. Κουσελάς, δηλαδή χαµηλότερα ή στα ίδια επίπεδα µε τους µισθωτούς, όταν είναι προφανέςότι στην πραγµατικότητα είναι πολύ υψηλότερος.
«∆εν στοχοποιείται κανένας. Απλά στις περιπτώσειςπου έχουµε τέτοιες δηλώσεις θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα. Θέλουµε να ξέρουν αυτοί που δηλώνουν όχι το πραγµατικό αλλά το πλασµατικό τους εισόδηµα ότι θα τους ελέγξουµε»,ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αν µειωνόταν η φοροδιαφυγή στους άµεσους φόρους, τότε τα φορολογικά έσοδα θα µπορούσαννα αυξηθούν σταδιακά µέχρι το 2014κατά 7,5 δισ. ευρώ ετησίως, επισηµαίνει από την πλευρά τηςη Alpha Bank στο εβδοµαδιαίο της δελτίο.
ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΩΠΑ των προσεχών ελέγχων της Εφορίας καθορίστηκαν σε συνάντηση της ειδικής επιτελικής οµάδας εργασίας, υπεύθυνης για τις διασταυρώσεις, που έγινε τη Τετάρτη στη ΓενικήΓραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. Οι τοµείς αυτοί αφορούν:
n Εµπόρους, επαγγελµατίες καθώς και τους προµηθευτές τους που δεν υπέβαλαν δηλώσεις εισοδήµατος και ΦΠΑ για τη χρήση 2009.
n Περιπτώσεις νοµικών προσώπων που δεν υπέβαλαν δήλωση ΕΤΑΚ 2009 ή ΦΑΠ 2010.
n Ιδιοκτήτες ακινήτων για µη ειλικρινείς δηλώσεις εισοδήµατος από ενοίκια, µε βάσηκαι τα δεδοµένα από το Περιουσιολόγιο.
n ∆ιασταύρωση δεδοµένων για εισοδήµατα που αποκτούνται στο εξωτερικό µε τις δηλώσεις εισοδήµατος φυσικών προσώπων.
n Περιπτώσειςµη πληρωµήςτελών κυκλοφορίας γιατα έτη 2008 και 2009.
Επιπλέον καθορίστηκαν συγκεκριµένα κριτήρια κινδύνου για ελέγχους σε περιοχές µε δραστηριότητες «ύποπτες» για φοροδιαφυγή.
ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. Χαρακτηριστική του µεγέθους της«εµφανούς» φοροδιαφυγής, σύµφωνα µε την Alpha Bank, είναι και µια σύγκριση των εσόδων σε Ελλάδα και Ευρώπη: Το ποσοστό των άµεσων φόρων στην Ελλάδα πέρυσι διαµορφώθηκε µόλις στο 7,3% του ΑΕΠ, έναντι 12,2% του ΑΕΠ στην Ευρώπη των 27 (στοιχεία 2009). Η τράπεζα, δε, εκτιµά ότι µια ικανοποιητική µείωση της φοροδιαφυγής θα ανέβαζε το ποσο στό των άµεσων φόρων στο 10,5% του ΑΕΠ το 2014, που συνεπάγεται επιπλέον 7,5 δισ. ευρώ τον χρόνο.
Οσο για το ποσοστό των έµµεσων φόρων, παρά τις περσινές απανωτές αυξήσεις του ΦΠΑ, ανήλθε στο 12,9% του ΑΕΠ, έναντι14,8% στη Γαλλία το 2009 και 13,6% στην Ιταλία, δύο χώρες µε πολύ χαµηλότερους συντελεστές ΦΠΑ και φόρους στα καύσιµα από τη δική µας.
Πέρυσι, η απώλεια εσόδων από την αύξηση της φοροδιαφυγής ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ. Συνολικά η απώλεια εσόδων ετησίως από ΦΠΑ, φόρους εισοδήµατος και περιουσίας υπερβαίνει τα 12 δισ. ευρώ, ποσοστό ίσο µε το 4,8% του ΑΕΠ. Από µια µείωση της φοροδιαφυγής, οι έµµεσοι φόροι θα µπορούσαν σταδιακά να αυξηθούν στο 14% του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2014. Σωρευτικά η µείωση της φοροδιαφυγής θα ενίσχυε το ΑΕΠ κατά 3,5%. «∆εν έχει αποσυρθεί τίποτα. Αυτό που θα γίνει – και ήταν προγραµµατισµένο να γίνει – είναι να υπάρξει σε ορισµένα ζητήµατα µια παραπέρα συζήτηση µε το υπ. ∆ικαιοσύνης», ανέφερε χθες ο κ. Κουσελάς για τις διατάξεις που απαλείφθηκαν από το κείµενο του φορολογικού νοµοσχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση.Επανέλαβε ότι δεν θα προβλέπονταιποινικές κυρώσεις και δέσµευση καταθέσεων για όσους έχουν οφειλές στο ∆ηµόσιο, αλλά ταυτόχρονα τους χρωστάει και εκείνο φόρους. Για το θέµα του συµψηφισµού φόρων µε οφειλών προς το ∆ηµόσιο επανέλαβε ότι αυτό µπορεί να γίνει µόνο στον στενό δηµόσιο τοµέα και ότι δεν µπορεί να συµψηφιστούν οφειλές µε νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως ασφαλιστικά ταµεία, νοσοκοµεία κ.ά.

∆ηµήτρης Κουσελάς: ∆εν αποσύρθηκε καµιά ποινή από το νοµοσχέδιο
Εσοδα 1 δισ. ευρώ από τα «Οµόλογα της ∆ιασποράς»


 Περί το 1 δισ. ευρώ προσδοκά να αντλήσει το υπουργείοΟικονοµικών από τα 7 εκατοµµύρια Ελληνες της ∆ιασποράς, µέσω της έκδοσης των «Οµολόγων της ∆ιασποράς». Το επιτόκιο θα είναι µεγαλύτερο από το επιτόκιο των οµολόγων του δολαρίου και οπωσδήποτε µικρότερο από το 5% µε το οποίο η Ελλάδα έχει δανειστεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύµφωνα µε χθεσινό δηµοσίευµα της γερµανικής οικονοµικής εφηµερίδας «Χάντελσµπλατ», το σχέδιο προωθεί ο υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου και θα υλοποιηθεί µετά την έγκριση του συνολικού σχεδίου στήριξης της Ε.Ε. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα, προηγουµένως θα πρέπει να δοθεί και η έγκριση των χρηµατιστηριακών αρχών των ΗΠΑ, στην αγορά των οποίων θα διαπραγµατεύονται τα οµόλογα. Στη Γερµανία ζουν 350.000, το ίδιο και στον Καναδά, 700.000 στην Αυστραλία και 2 εκατ. στην Αµερική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα