Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021

Χάνονται 200.000 ευρώ εξασφαλισμένης χρηματοδότησης του 2019 στον Δήμο Τριφυλίας;


Η Δημοτική Αρχή Λεβεντάκη εισηγείται ματαίωση διαγωνισμού έργου αποκατάστασης κατολισθήσεων και επισκευή αγροτικής οδοποιίας…
Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2019 προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και την αγροτική οδοποιία του Δήμου Τριφυλίας από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.
Η τότε Δημοτική Αρχή Τριφυλίας του Παναγιώτη Κατσίβελα εξασφάλισε χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ για εκτέλεση έργου αποκατάστασης.
Ο τότε υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, στις 7 Ιουνίου 2019, αποφάσισε τη «Χρηματοδότηση του Δήμου Τριφυλίας του Ν. Μεσσηνίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)» με 200.000 ευρώ.
Στις 2 Ιουλίου 2019 (δύο μήνες πριν λήξει η θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής) το Δ.Σ. Τριφυλίας αποφάσισε αποδοχή της χρηματοδότησης.
Στις 26 Νοεμβρίου 2019 στην Οικονομική Επιτροπή αποφασίστηκε ο «Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Αποκατάσταση Κατολισθήσεων & Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας”» εκτιμώμενης αξίας 200.000 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και ορίστηκε ο διαγωνισμός να γίνει με καταληκτική ημερομηνία την 13η/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.
Σύμφωνα με τη μελέτη, τα σημεία παρέμβασης είναι: 1. Οδός προς Οικισμό Καλίτσαινας. 2. Δρόμος Ελαίας – Καρυών. 3. Αγροτική Οδός περιοχής Τ.Κ. Ραχών. 4. Αγροτική Οδός περιοχής Τ.Κ. Βρυσών, θέση Μέρμηγκα. 5. Αγροτική Οδός περιοχής Τ.Κ. Βρυσών, θέση Αηβασιλάκη. 6. Δρόμος Λεύκης – Τραγάνας 7. Αγροτική Οδός περιοχής Τ.Κ. Πύργου. 8. Αγροτική Οδός περιοχής Γαργαλιάνων, θέση Καρβούνι. 9. Αγροτική Οδός περιοχής Γαργαλιάνων, θέση Φλόκα. 10. Αγροτική Οδός περιοχής Γαργαλιάνων, θέση Μπάρλα. 11. Αγροτική Οδός περιοχής Κυπαρισσίας, θέση Μυραίικα. 12. Δημοτική οδός Τ.Κ. Σιτοχωρίου. 13. Αγροτική Οδός περιοχής Βάλτας, θέση Βαγγελίστρα. 14. Δημοτική Οδός Τ.Κ. Περδικονερίου. 15. Αγροτική Οδός περιοχής Φιλιατρών, θέση «Ξηρό γήπεδο».
Στις 12 Μαΐου 2020 (5 μήνες μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού) η Ο.Ε. έλαβε απόφαση για «Έγκριση Πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Αποκατάσταση Κατολισθήσεων και Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας”, με το οποίο φέρεται ως προσωρινός ανάδοχος του έργου ο ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Βασιλείου, με ποσοστό έκπτωσης 38,17%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
Στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 στην Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι έλειπαν απαιτούμενα δικαιολογητικά του φερόμενου ως προσωρινού αναδόχου.
Η πλειοψηφία των μελών της Ο.Ε., από τις παρατάξεις της συνδιοίκησης της Δημοτικής Αρχής του κ. Λεβεντάκη (σ.σ. οι αντιδήμαρχοι Δημήτριος Στριμπάκος, Αντώνιος Βλάχος, Νικόλαος Φρούσος, Αλέξανδρος Κουτρουμπής), αποφάσισε:
Α. Να μην εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, καθώς παρατηρήθηκαν ελλείψεις ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του φερόμενου ως προσωρινού αναδόχου.
Β. Να αποσταλεί στο φερόμενο ως προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού “Αποκατάσταση Κατολισθήσεων και Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας”, κ. Παναγόπουλο Ηλία του Βασιλείου, νέα πρόσκληση, με την οποία θα του ζητείται η υποβολή συγκεκριμένων συμπληρωματικών δικαιολογητικών.
Γ. Η Επιτροπή Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Αποκατάσταση Κατολισθήσεων και Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας”, ύστερα από τον εκ νέου έλεγχο όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών του φερόμενου ως προσωρινού αναδόχου, να συντάξει νέο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο και θα υποβάλει προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.
Στις 22 Οκτωβρίου 2020 εκδόθηκε πρόσκληση για συνεδρίαση, δια περιφοράς, της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Οκτωβρίου 2020, με 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού».
Στις 23 Οκτωβρίου 2020 εστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Δήμο Τριφυλίας, παρελήφθη και πρωτοκολλήθηκε την ίδια μέρα από οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό «Αίτηση – Αναφορά – Γνωστοποίηση» με θέμα ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα του διαγωνισμού προς τον πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής, μέλη Οικονομικής Επιτροπής, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας με κοινοποίηση στο Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.
Δε γνωρίζουμε εάν από τους αποδέκτες απαντήθηκαν τα ερωτήματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι εδώ κι οκτώ μήνες δεν έχει συζητηθεί στην Ο.Ε. Δήμου Τριφυλίας θέμα σχετικά με το έργο “Αποκατάσταση Κατολισθήσεων και Επισκευή Αγροτικής Οδοποιίας”!
«Πότε, επιτέλους, θα αναδειχθεί οριστικός ανάδοχος; Γιατί δεν προχώρησε τόσους μήνες η νόμιμη διαδικασία; Θα υλοποιηθεί, άραγε, ποτέ το έργο;», είναι εύλογα ερωτήματα προέδρων, μελών Συμβουλίων Κοινοτήτων και κατοίκων. Αντί απαντήσεων η Δημοτική Αρχή του κ. Λεβεντάκη εισηγείται «Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Αποκατάσταση κατολισθήσεων και Επισκευή αγροτικής οδοποιίας”» στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 23 Ιουνίου…
Και η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση; Χάθηκε; Χάνονται 200.000 ευρώ εξασφαλισμένης χρηματοδότησης με τη ματαίωση του διαγωνισμού;  Ηλίας Γιαννόπουλος  tharros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα